ተሓላቒ ሕጊ ትካላት አይየፍርስን

ኩሉ ሰብ ከምዝፈጦ ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ፖለቲካዊ ሃለዋት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝለዓለ መግለጺ ናይቲ ሕማቕ ገጽ ተቓውሞ ኤርትራ ዝሓልፎ ዘሎ መስርሕ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ከምውጽኢቱ ድማ አብ መንጐ ካድራት ክልተ ሸነኻት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ መን’ዩ ተሓታቲ ናይዚ ተፈጥሩ ዘሎ ሽግር ዝብል ሕቶ ከምቲ øዓወት ኩሉ ኣቦኣ ውድቀት ግን ድቓላ ø ዝበሃል ምስላ ኣቦው ኣካራኻሪ ኮይኑ’ሎ። ፈጻሚት ኣካል ሰልፊ ብጀካ ኣብቲ ገለ ጽቡቑ ወይ ኣወንታ ተባሂሉ ዝምዘን ሸነኻት እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ጉድለት ወይ ሕጽረት ተባህሉ ዝንበብ ታሪኽን ተሞክሮን ውድብ ኣይነበርናን ይብሉ ኣለዉ።