ዕዳጋታት ኤርትራ ምስ ምዕጻው ዶብ ሱዳን ተኣሳሲሩ ካብ ዝነበሮ ብዝኸፍአ ገረውረው ኢሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ

ብተግባር ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ትንፋስ ንግዳዊ ንጥፈታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ህዝቢ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ ብቐጥታ ዝጥቀመሎም ሃለኽቲ ነገራት ድማ ብፍላይ፡ ሱዳንን ምስ ሱዳን ዘዋስኑ ቦታትን ኮይኑ ምጽናሑ፡ ፕረሲደንት ሱዳን ዑመራል በሽር ብሰንኪ ህግደፍ ዝገበሮ ሓላፍነት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ገልበጥበጥን ብዝሓደሮ ጸጥታዊ ስግኣትን ካብ ቁጽጽር ወጻኢ እናኾነ ዝመጽአ ዘይሕጋዊ ንግድን ምስ ኤርትራ ዘራኽቦ ዶባት ካብ ዝሓጸወሉ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2018 ጀሚሩ ዕዳጋታት ኤርትራ ኣብ