መግለጺ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ብምኽንያት ብምኽንያት 8 መጋቢት ዓለምለኻዊ ማዓልቲ ደቂንስትዮ።

ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ (8 መጋቢት)፡ ጓል ኣንስተይቲ፡ ኣብ ማሕበራዊ፡ ኤኮኖሜያዊ፡ ባህላውን ፓለቲካውን ኣበርኩታኣን ዓቢ ተራኣን: ጾታዊ መሰላን ንምኽባር ብኣህጉራዊ ደረጃ ትኸብር ኣዝያ ኣገዳሲት ዕለት እያ። ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 1909 ኣትሒዛ ኣብ ገለ ገለ ሃገራት ክትኽበር ድሕሪ ምጽንሓ ካብ 1975 ጀሚራ ብደረጃ  ሕቡራት መንግስታት ትኽበር ዘላ  ክብርቲ ማዓልቲ’ያ።