እንተ ነፊዕካ

መዓስን ብከመይን ሃገር ኮይንካ ካብ መዓስ ‘ወ ብመነ መን ተገዚእካ ብመን ዝነበረካ ስኢንካ፡ ዘይነበረካ ረኺብካ ኣንጻር መን ብኸመይ ተቓሊስካ ኣብ’ቲ ዝተናወሐ ቃልሲ ናይ በረኻ እንታይ ከሲርካ እንታይ ከሲብካ።