ንህዝቢ ዓፋር ሐደራ

ኢገበይካ ባቡራይ;;እዚ ህዝቢ ደሙ ኣፍሲሱ;; ሃገሩ ኣውሒሱ ክነሱ;; ካብ ሐደ ክሳብ ሐዙሽተ ሽዱሽተ መስዋእቲ ከፊሉ;; ዘይሕጋዊ ጉጅለ ሕጊ እንዳባ ጥሒሱ;; ብዶብ ኣማሳሚሱ ንኩርሱ;;ርስትና ኣፍሪሱ;;ፋሽሽታዊ ጉጅለ ብውዲት ነጊሱ;;;;