እቲ ውሽጣዊ ተቓውሞ ዳግም ነብሰ ቕትለት ፈጺሙ መታን ከይመውት፡

ናይ ትማሊ ሓረበኛዊ ሃገራዊ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮነ፡ ናይ ሎሚ ስማዊ ጸረ-ህዝቢ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣይኮነን ንህዝብታት ኤርትራ ከም ህዝብታት፡ ናይ’ቶም ኣብ መሳርዑ ተሰሊፎም: ብቐረባ መምርሒኡን ትእዛዙን ኣኽቢሮም ካብ ነዋት ክሳብ ናይ ህይወት ዋጋ ዝኸፍሉ ኣባላቱ ዝተፈልየ ርእይቶ፡ ብሰላም ብደሞክራሲ ከምዘይተኣናግድ ሕሉፍ ታሪኹን ህያው ተግባሩን የረጋግጽ።