ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶባት ተኸፊቱ ማለት፡ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ኤርትራ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን

ኣብ ሻድሻይ ክፋል፡ እዚ ከም’ዚ ዓይነት ዝተደዋወሰ ኣረኣእያ በሰላልፋ ደረጃ ብግቡእ ተነጺሩ ደደምበኡ ከይሓዘ፡ ብመጽናዕቲ ብውጥን ብውህደት ዘይኮነ፡ ፈን ኣብ ዘዘበለካ ብዝመስል፡ ኣነ ደላዪ ለውጢ’የ፡ ኣነ ህዝቢ’የ እናበልካ ምዝማር ቅኑዕ ኣይኮነን። ማሕበራዊ መሰረትካ ከየነጸርካ ብኣካል ካብ ህግደፍን ምድሪ ኤርትራን ርሒቕካ፡ ንነብስኻ ደላዪ ለውጢ’የ እናበልካ ምግላጽ ነገራት ምድውዋስ ስለዝኾነ፡ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ብሓፈሻ፡ መሪሕነታዊ ኣካላት ከኣ ብፍላይ እንታይ ረኺብዎም ዘ