ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶባት ተኸፊቱ ማለት ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ኤርትራ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን

ኣብ ዝሓለፈ ክፋል፡ ስለዚ ነዚ ጭቡጥ ሕመቕና ብግልጺ ተቐቢልና፡ ኣወንታና ዓቂብና፡ ካብ ጉድለታትና ተማሂርና፡ ንትምክሕቲ ጸበት በለጽ ድሑር ኣረኣእያታት ወጊድ ኢልና፡ ኣብ ወረቐት ብዝፈሰረ ቅኑዕ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ነብስና ከይተዓሻሸና፡ ግዜ ከይቀደመና ውህደት ፈጢርና ንቀጻልነትና ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ጽባሕ ዘይኮነ ሕጂ ክንቀዳደም ኣለና፡ ኣብ ዝብል ምስ በጻሕና ኢና ኣቋሪጽናዮ ኔርና፡ ሻሙናይ ክፋሉ እነሆ ቀጺሉ