እወ ንሰላም ህዝቢ ዘማእከለ

Image result for dr abby ahmed

ዶክተር ንዓኻ እና ስምዓና ጽን ኢልካ ብሸለል ኣይትራዮ እዚ ኩሉ ንብለካ ዘይሓወየ ቁስሊ ኣይትጉዳእ መሊስካ ልእላዊት ሃገር እንከይ ተናኸፍካ ሻርነት ዘይብሉ ቅንዕና ኣኸቲልካ ንሰላም እንተኾይኑ እዚ ኹሉ ጉያኻ ንሕና ኣውን ኣሎና ኣብ ጎንኻ።