”ጉድ ተረኺቡ”: ኣግኣዝያውያን ተፋቲሖም

እዚኦም ትሪእዎም ክለተ ጨለታት ሓዲኦም መስራቲ ጽዮናዊ ኣግኣዝያውያን ክኸውን አንከሎ አቲ ካልኣይ ድማ ኩሉ መለኽበጢ ፈተናታት ምስ ፈሸሎ ድሕሩ ናብ ጉጅለ ኢዮብ ዝተሓንገጠ ገዳይ ባሃልይ ኣራዳ እዩ::