ህዝባውን ሃገራውን ድሕነትናን ልዑላውነትናን ዝወሓስ፣ ሎሚ’ውን ብህዝባዊ ቃልስና ጥራሕ እዩ!

ህዝብታት ኤርትራ፡ ዘመናት ዝቚጸረ ጸረ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት እናተቓለሱ ከቢድ መስዋእቲ እናኸፈሉ፡ ነቶም በብእብረ ዝመጹ ሓይልታት መግዛእቲ እናሰዓሩ ዝመጹ ሓርበኛታት ህዝብታት ምዃኖም ሕሉፍ ታሪኾም ዘረጋግጾ ሓቂ እዩ። በቲ ን30 ዓመታት ዝኣክል ዘካየድዎ ከቢድን ዝመረረን ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣቢሎም ድማ፡ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ንመጀመሪያ ግዜ ሃገራዊ ነ