መን ዮም ኤርትራ ንኤርትራዊያን ሰሚዖም ዝስንብዱ

(ብኣሊፍ ከይንጠፍእ፣ግብራዊያን ንኹን ዘረባ ኣይንፍቶ) ጥልያን ዝሃነጾ፣ኣብ ኤርትራ ፋብሪካታት ክዕጾ፣ንህዝቢ ክስደድ ከፊቱሉ ማዕጾ፣ካብ ውዲት ናብ ውዲት፣ነጻነት ተቀይሩ ባርነት፣ብግዝያዊ መንግስቲ ን27 ዓመት፣ ተቃውሞ ደንበ ግብሪ ጎዲልዎ እወ፣እተን ዝርካበን ትካላትና ምስ ዓጸወ፣ብበትሪ ማፍያዊ ጉጅለ ምስ ጃጀወ፣እንድዩ ህዝቢ ስግር ዶብ ዘማዕደወ፣