ዕድመ ንኣኼባ ኣባላት ኤሃባዲለ ጨንፈር ፍራንክፎርት

ከም ዘይትስሕትዎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዘጋጠምዎ  ሽግራት ካብ ግብራዊ ስራሕ ቦኺሩ ድሕሪ ምጽናሕ ንዝነበርዎ ሽግራት ፈቲሑ ሎሚ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤኡ ኣብ ውሽጢ ሓጺር ኣዋርሕ ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ይርከብ። ነዚ ንምብቃዕን ዘድልይዎ መደባትን ሰነዳትን ኣዳልዩ ህዝባዊ ምልዕዓላት ንምግባር ተበጊሱ እንሆ።