ምትእኽኻብ ተማሃሮ ካይሮን ወተሃደራት አብ ሰራዊት ሱዳንን

ካብ መጀመርታ ሓምሳታት ክሳብ መፋርቑ፣ አብ ፖለቲካዊ ሜዳ ኤርትራ ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ማለት ካብ መድረኽ እንታይ ንግበር? ናብ ግብራዊ መድረኽ ዘሰጋገረ ክልተ ምትእኽኻባት ካብ ኤርትራ ወጻኢ ተራእዩ እዩ። እዚ ምትእኽኻባት’ዚ ድማ ናይ ተማሃሮ ምትእኽኻብ ኣብ ካይሮን ናይ ወተሃደራት ምትእኽኻብ አብ ሱዳን ነይሩ።