እናኸበደ ዝመጽእ ዘሎ ውድድር ርእሰ ሓያላን ሃገራትን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘንጸላልዩ ዘሎ ናይ ዘይምርግጋእ ሓደጋን

ኣብ’ዚ እዋን ሓድሽ ዝሑል ኲናት ይካይድ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ዝሑል ኲናት፡ ፍልፍሉ ጸገማት ዞባ ወሽመጥ’ዩ። እዚ ሓድሽ ዝሑል ኲናት ግን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ተደሪቱ ክተርፍ ኣይከኣለን። ካብ’ዚ ሰጊሩ ከም ሃልሃልታ ባርዕ ሓዊ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልክም ንርኢ ኣሎናን። ብካልእ ኣበሃህላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ጂኦ-ፖለቲካዊ ኩነታት ይፍጠር