መራሕቲ ዝግበርዎ ርክባት ዘይኮነስ እቲ ዝፈራረምዎ ዉዕላት’ዩ እቲ ከሻቕል ዝግብኦ ጉዳይ

ጸሓፊን ተንታኒን ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሳልሕ ዮኑስ፡ ብዛዕባ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝግበር ዘሎ ርክባት መራሕቲ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍጻመታትን ኣመታቱን ትንታነ ሂቡ ኣሎ።    ካልኦት ብዙሓት ብሉጻት ትሕዝቶትና’ውን ክትሰምዑ ንዕድመኩም