ደለይቲ ፍትሒ ስቱትጋርድን ከባቢኣን !! ጀርመን !!

ant:normal;">ዝብል እዩ ነይ�ኣብ ዝሓለፍ ሰንበት ዕለት 16.12.18 ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ስቱትጋርድን ከባቢኣን እንርከብ፣ ናይ ዓመተ 2018 ንምዕጻው ብድምቅ ዝበለ ምሸት ኣብዒልናዮ፣ ሎሚ ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ፣ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ከምኡ ውን ኣብ ቃልሲ ብጸገም ይኹን ብኹነታት ኣብኩሮም ዝነበሩ ሓያላት ሰባት ደለይቲ ፍትሒ ክካፈልዎ ብምርኣየይ ሓጎስይ ወሰን የብሉን። ነፍስወከፍ ኣብ ጣውሉኡ፣ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርና ብምሙርካስ እዩ ክዝተ ዘምሰየ፣ እታ እንኮ ዛዕባ ዝነበረት ፣ ሃገርና ንምድሓን እንታይ ንግበር፣