ደምዳሚ መግለጺ 7ይ-ስሩዕ ኣኼባ፡ ፖ/ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ

ፖሎቲካዊ ቤ/ጽሕፈት ሰደግኤ፡ 7ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ኣሰላሲሉ። 7ይ-ስሩዕ ኣኼባ ፖ/ቤ-ጽሕፈት፡ ኣብ ዓለምና፣ ዞባናን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ኣብ ሃገርና ድማ፡ ብፍላይ ሓደስቲ ተርእዮታት ኣብ ዝምዕብሉሉ ዘለዉ ተኣፋፊ እዋን ተኻይዱ። ዓለማዊ ኩነታት ምስ እንርኢ፡ ኣብ ሞንጎ ሓያላት መንግስታት ዓለምና፡ ናይ መን ዓብለለ ውድድረን ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ እናደየበ፡ ኣብ ናይ ንግዲ ኩናት ዝተሸመማሉ ኩነታት ንርከብ።