ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ኣብ ኣዚዩ ጽኑዕ ኩነታት ይርከብ ።

Image result for general sephate efrem

ሚንስተር ዕደናን ጸዓትን ስርዓት ህግደፍ፣ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም፣ መንነቱብዘይተገልጸ ባእታ፣ኣብመንበሪቤቱኣድብዩድሕሪ ምጽናሕ፣ብኸቢድተሃሪሙኣብሆስፒታልኦሮታክፍሊጽኑዑክንክንተዓቒቡ ምህላዉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።