Alert! ኤርትራ፣ ኣብ ወቒሮን ከባቢኣን፣ 16 ቆልዑን ክልተ ኣዴታትን ብሕማም ውጽኣት ሞይቶም

Wekiro

ኣብ ኤርትራ፣ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፣ ከባቢ ወቒሮ፣ ብሕማም ውጽኣት 16 ቆልዑን ክልተ ኣዴታትን ከምዝሞቱ ምስ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ናይቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። 60 ኪሎሜተር ንሰሜን ካብ ከተማ ምጽዋዕ ሪሒቓ እትርከብ ወቒሮ፣ ነበርታ ካብን ናብን ካልእ ከባቢታት፣ ብፍላይ ድማ ሕክምና ንምርካብ ናብ ከተማ ምጽዋዕ ከይንቀሳቐሱ ተሓጺሮም ከምዘለዉ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ ኣብታ ዓዲ ናብ እትርከብ ክሊኒክ ተወሰኽቲ ሓደ ዶክተርን ሽዱሽተ ነርሳትን ተመዲቦም ከምዘለው ገሊጾም።