ካብ ብር ናቕፋ ይኸብር፡ ጉሳዕ ድሌት የወሃት፡

ኣብ’ዛ ማዕርነታዊ ናብራ ዝረሓቓ፡ ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ተማሂሩ ተመራሚሩ ብፍልጠቱን ጉልበቱን ድዩ፡ ዓሚጹ ዘሪፉ ልዕልነቱ ከረጋግጽ ብውድድ ትሕመስ ዘላ ዓለምና፡ ርእስኻ ዝኸኣልካ ዝበለጽካ ኮይንካ ክትርከብ ምድላይ ዝተባባዕ ‘ምበር ዝንቀፍ ዝኹነን ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ዝበለጽካ ኮይንካ ክትርከብ ምድላይ፡ ኣብ ባይታ ብሕግን ብስራሕን ዘይስነ እንተኾይኑ ግን፡ ኣብ እዋኑ ቀልጢፍካ ክንቀፍ፡ ኣይፋል ክበሃል፡ ክእረም ‘ምበር ስቕ ኢልካ ክረአ ኣይግባእን። ሳእኒኻ ማዕረ እግርኻ” ከም ዝበሃል፡ ድሌትካ ምስ ጭቡጥ