ደምዳሚ መግለጺ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ)

ማእከላይ ባይቶ (ማ.ባ.) ግሃድኤ-ሕድሪ ዓመታዊ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዕለት 22 ክሳብ 23-12-2018 ኣጠናቒቑ። እዚ ኣኼባ’ዚ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን፣ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ፖለቲካዊ ኲነታት ክርአ ከሎ ኣመሪካን ሰዓብታን በቲ ሓደ፡ ሩስያን ሰዓብታን ድማ በቲ ካልእ ዝያዳ ኣብ ወጥሪ ኣትዮምሉ ዘለዉ እዋን ከም ዘለና ይፍለጥ። ነ’ዞም ተወዳደርቲ ዝዀኑ ሓያላን ሃገራት ደገፍቲ ዝዀኑ ዞባውያን ጐብለላት ድማ ብወገኖም ብተመሳሳሊ መልክዑ ኣ