ኣብ ሓድሽ መድረኽ፡ ጽቡቓት ዕድላትን ብደሆታትን ዲሞክራስያዊ ቃልስና!

ብ2009 ዓ.ም. ኣብ ልዕሊ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብይን ማዕቀብ ከምዝተደንገገ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጦ እዩ። ውልቀ መላኽን ዕሱባቱን፡ ካብ`ቲ እዋን`ቲ ጀሚሮም ከም ተናኻሲ ከልቢ ክነብሑ፡ እናሓለፉ ንዓበይቲ መራሕቲ ሃገራት ከይተረፈ ብተደጋጋሚ ክዝልፉ ሰሚዕናዮም ኢና። ቀንዲ መልእኽቲ ናይ ኣውያቶም፡ ብዘይወዓልናዮ ተቐጺዕና ዝብል ምንባሩ ዝርሳዕ ኣይኮነን