ወዲ ድሙ ነይገድፍ ግብሪ ኡሙ

ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ሕልሞም፣ብደለይቲ ለውጢ ተሃሪሙ እንተ ኾይኑ ደስ ምበለና፣ከም ጭርሖና፡ ኣለዋና ኣለዉና ምበልና፣ዘይጥሉል ዜና፣ደኣ ኢሰያስ ሞይቱ ኢሎም ሐስዮም ሐሰውቲ ገሮምና፣ክንደይ ዘይሰማዕና«