ህዝቢ ከም ቃርሳ

ቃርሳ ሓደ ምስ ዓይነታት ስፖርት ዝምደብ፡ ካብ ዕንጸይቲ ዝስራሓ ብበትሪ ድማ ዝህረም ኣብ ገጠራት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ከበሳታት ከኣ ብፍላይ ዝዝውተር ተፈታዊ ባህላዊ ጸወታ ጓሶት’ዩ። ቃርሳ፡ ቆልዑ ሓንቲ ዓዲ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ወይ ደቂ ሓንቲ ዓዲ ምስ ደቂ ካልእ ደቂ ጎደቦ ጓሶት፡ ንሕና ንስዕር ንሕና’ባ እናተጫረቑ ዘካይድዎ ዝኾነ ኣሉታዊ ኣበር ዘይብሉ መሳጢ ጸወታ’ዩ። ኮታ ህይወት ዘለዎም ሰባት ኣብ ትርፊ ግዜኦም ብህይወት ዘይብሉ ነገር ዝዘናግዕሉ፡ እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ብወሳኒ መልክዑ ብታሪኽ ብዛንታ ጥራሕ ዝፈልጦ ዓይነት ስፖርታዊ ጸወታ ምዃኑ’ዩ። ስለምንታይ’ሲ ሎሚ