መልእኽቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብምኽያት ሓዱሽ ዓመት

ዓመተ 2018 ተዛዚሙ ናብ ሓዱሽ ዓመት 2019 ንሰጋገር ኣሎና። ኣብ'ዛ ምድሪ ዓለም ዝነበሩ ህዝቢ፡ ሓደ ዓመት ተውዲኡ ናብ ካልእ ሓዱሽ ዓመት ክኣትው ከለው፡ መቐበሊ ናይ ሓዱሽ መዋእል (ዓመት) ዝኸውን ኣብ ሓድሕዶም መግለጺ ሰናይ ትምኒትን፡ ሓጎስን ዝተፈላለዩ ህያባት ይወሃሃቡ። እቲ ሓዱሽ ዓመት ካብ'ቲ ዝሓለፈ ዝያዳ ዝበለጸ፡ ናይ ምዕባለን ናይ ሂወቶም