በዓል ቤት ዘይብሉ ወረ፡ ከም ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ መንግስቲ

ኣብ ኤርትራ ውሽጠ ርዱእ ግን ከኣ ብወግዒ በዓል ቤት ዘይብሉ ወረ ብተለምዶ (03) እናተባህለ ዝግለጽ ቤላ ቤሎ ከም ለበዳ ሕማም ውሽጢ ውሽጢ እናተላበዐ፡ ፖለቲካዊ ኣንፈት ህዝቢ ኣዛቢዑ ከም ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ጉጅለ ህግደፍ
ኮይኑ ካብ ዘገልግል ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት ኣቑጺሩ ኣሎ።