ዕርቂ ምስ ሕልናና

ብልምዲሰባት ዓቢ በደል ምስ ዝፍጽሙ ሕልና የብሎምን” ብምባል ኢና እንገልጾም። ይኹን እምበርሰብ ኮይኑ ሕልና ዘይብሉ ፍጡር የለን። እንተስ ብኣብ ውሽጥና ዘቃልሕ ናይ ፈጣሪና ድምጺካብ ግዜ ንእስነትና ኣትሒዝና
ዘማዕበልናዮም መረዳእታታትወይ እውን ብሰንኪ ናይ ኣከባቢና ጽልዋታትነፍሲ ወከፍና ወነንቲ ሕልና ኢና። እዚ ካብ ኮነ እቲ ሓቂሓሳብና ወይ ግብርና ክሳብ ክንደይ ኢዩ ምስ ሕልናና ተመዓራርዩ ነጸብራቕ ናይ’ቲ ባህርያውን