ደምዳሚ ኣዋጅ ፡ ሓሙሻይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መበል 5ይ ምዱብ ኣኼብኡ ኣብ ትሕቲ ቅድም ቀዳድም ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዝብል ቴማ ካብ 28-31 ታሕሳስ 2018 ኣብ ዘሎ ግዝያት ኣሰላሲሉ። እዚ ንልዕሊ ሰለስተ መዓልታት ኣብ መፈጸምታ ወርሒ ታሕሳስ ዝተኻየደ ኣኬባ ኣብ ኩነታት ፖለትካ ዓለምና፣ ዞባናን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ብቀንዱን ብፍላይን ድማ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ሰልፊ፡ ዘለው ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ዝራኣዩ ሓደስቲ ተርእዮታት ኣብ ዝምዕብሉሉ ዘለዉ ተኣፋፊ ኩነት ብዕምቆት ብምድህሳ