እቲ ዕላማ ንጹርን ህዝባውን እንተዘይኮይኑ፡ ፖለቲካዊ ውድብየ ምባል ትርጉም የብሉን።

ቃልሲ ወጽዓ ምስ በጽሐካን ምስ በዝሐካን መሰልካ ንምኽባር ተገዲድካ ትኣትዎ ‘ምበር፡ ከም መኣዲ ትምህርት ፍልጠት ክትቀስም ኢልካ ትኣትዎ ኣይኮነን። ከም ንግዲ ገንዘባውን ነገራውን ትርፊ ክትረክብ፡ ከም ስፖርት ክትዘናጋዕ ኢልካ ትጽምበሮ ዓውዲ ኣይኮነን። ሓቀኛ ቃልሲ ዝበሃል ህዝባዊ መሰረት ዘለዎ’ዩ። ህዝባዊ ቃልሲ ከኣ፡ ስሙ ከም ዝሕብሮ፡ ንካልኦት ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ቀጻልነት ዘለዎ ማሕበራዊ ናብራ ዕቤት ክውን ንምግባር፡ ዕድመ ንእስነትካ፣ ውልቀ ማሕበራዊ ድሌታት፣ ቀረባ ስድራ ቤትካ፣ ኣካልካ፣