ንኢንጅነር ኣስገዶም ዓገብ

ንዓሻን ደርጓሐሉ ኣበይ ከእምቶ፣ንለባም ኣምተሉ ኣበይ ከይስሕቶ፣ናበይ ኣሎ እቲ ኣቢዪን ኢሰያስን፣ ንትግራይ ክሃርሙ ይሻባሸቡ ኣለዉ ዝብል ድራማ፣ባእሲ የብሎምን ኣይበልናን ዶ፣ሕጂ ኸ ውዲት ናይ ሰለስተ በሪህልኩም ዶ፣