ሓደገኛነት ጐስጓስን ስብከትን ጥሩፋት "ኣግኣዝያን"

ሓደ ንነብሱ "ተስፋጽዮን" ዝብል መወራዘዪ ስም-ብርዒ ዘጠመቐ ወይጦን ብመማስልቱ ዮሴፍ ገብረህይወት ዝበሃል (ክሳብ ትማሊ ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ዝሰብኽ ዝነበረ) ዕሱብ ወያነን ተወኪሉ፡ "ማሕበር ኣሕዋት ኣግኣዝያን" ዝበሃል ጥሩፍ (extremist) ጒጅለ፡ ጸረ-ልኡላውነት ኤርራን ህዝባን ታሪኻን እምነታታን ዝቐንዐ፡ ኣዝዩ ሓደገኛ ጐስጓስን ስብከትን "ብዩትዩብ" የካይድ ኣሎ። እዚ ጥሩፍ ጒጅለ'ዚ፡ በቶም "ንሕና፥ ዝጸረየ ሃይማኖት ዘለና፣ ብኣምላኽ ዝተሓረና፣ ዝበለጽና ዓሌት ኢና" ዝብል ጉራቘን ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ (outlandish racist mentality) ዘሎዎም ምኩሓት ሕሉ`ፍ1 የማናውያን ባእታታት ዝቖመ ኢዩ። እዞም ምኩሓት ሕሉ`ፍ የማናውያን ባእታታት እዚኣቶም፡ ናይ መንነት ቅልውላው ስለ ዘሎዎም፡ ማለት ብኤርትራውነቶም ስለ ዘይተኣማመኑ፡ ንከምስሉን ከይጥርጥጠሩን ወግሐ-ጸብሐ "ንሕና እቶም
ቀንዲ ደቀባት ኤርትራ ኢና" እናበሉ'ኳ እንተፈከሩ፡ ፈጺሞም ብልኡላውነት ሃገርና ኤርትራ ኰነ ብኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣይኣምኑን ኢዮም። ህዝባዊ ማዕበል ከይገፍዖም ሰጊኦም፡ ከምቶም ናይ ኢትዮጽያ "ኣንድነታውያን"