ህዝባዊ ዲፕሎማሲ’ዶ ህግደፋዊ ዲፕሎማሲ?

ዲፕሎማሲ ናይ ገዛእ ርእሱ ፍሉይ ሞያዊ መለለይ ሕግን ስነ-ምግባርን ዘለዎ ዓውዲ’ዩ። ዲፕሎማሲ ልክዕ ከም በዓል ምህንድስና፣ ሕክምና፣ ጥብቅና፣ መምህርና ….ወዘተ ብትምህርትን ብናይ ህይወት ተመክሮን ዝሕፈስ ክእለት ዝጠልብ ዓውዲ’ዩ። ብናተይ ሚዛን ዲፕሎማሲ በዞም ዝስዕቡ ክግለጽ ይከኣል።

Add a comment

ፖለቲካዊ ድሕረት ኣንጻር ኩሉ-መዳያዊ ሰብኣዊ ክብረትን ቁጠባዊ ረብሓን’ዩ።

ድሕረት ብውልቀ ሰብ ደረጃ ይኹን ብሕብረተ-ሰብ ብኣጋጣሚ ብዝኾነ ሁቦብላዊ ንፋስ ዝመጽእ ዘይኮነ ጭቡጥ ታሪኻውን ወድዓውን መበገስን መግለጽን ዘለዎ’ዩ። ጠቕሊልካ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዘይምርካብ ወይ ግቡእ ትምህርቲ ዘይምርካብ፡ ልግሲ ተፈጥሮ፡ ብቐሊል ናብ ዝብላዕ፣ ዝኽደን፣ ዝፍውስ፣ መጽለሊ ዝኸውን …ወዘተ ንምቕያር፡ ኣብ ዝግበር ምምርማር፣ ምምሕዳርን ምክፍፋልን፣ ምሻጥን ምዕዳጋን ዓቕሚ

Add a comment

ኣውቶቡሳት ካብ ፍራንክርት ናብ ሰልማዊ ሰልፊ ጀነፋ

ካብ ፍራንክፋፈት ናብዚ ኣብ ላዕሊ ተጻሒፉ ዘሎ ሰልማዊ ሰልፊ ጀነፋ ዕለት 08/31/2018 ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ተዳላይን ስለዘለዋ ኣብ ጃሕቲ ተጻሒፉ ዘሎ ትልፎን ደዊልኩም ክትመዝግቡ ንሕብር።

Add a comment

ዕርክነት ኢማራት ኢትዮጵያ ኤርትራ ካበይ ናበይ

Media image for eritrean news from africanews

ክነዋጋዓኩም ዶ ደቂ ኤረይ

ዕርክነት ኢማራት ከመይ

 ኢትዮ ኤርትራ ካበይ ናበይ

ንስዉራት ነጋዶ ዓገብ በለለይ፣

Add a comment

ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ዝተኣስሩ 10ታት ኣመንቲ ምስልምና ብዋሕስ ተፈቲሖም

Haji Mussaስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ተገፊፎም፣ ኣብ ሓሽፈራይ ተኣስሮም ካብ ዝጸንሑ ኣስታት 400 ኤርትራውያን እመንቲ ምስልምና፣ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ቅነ 10ታት ካብኣቶም ከምዝተፈትሑ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቶም ካብ ወርሒ መጋቢት 2018 ኣትሒዞም ንኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ሓሽፈራይ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ኤርትራውያን፣ ናብ ዓዲ ኣቤቶ ተሰጋጊሮም ድሕሪ ምጽናሕ'ዮም ብዋሕስ ተፈቲሖም ዘለዉ።

እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ'ውን ኣብ ዓላ ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ ሓይሎ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከምዝፈትሐ ይፍለጥ

Add a comment

መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ

ጥዕና ይሃበለይ ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ከመይ ኣለኹም? ምሉእ ጥዕናን ኣሳልጦ ስራሕን እምነየልኩም። ዝኸበርኩም ኣሕዋት፡ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ተጎርባ ኣቢለ እረኽባን ኣንብባን’የ። ሒዛ’ቶ ትውጽእ መልእኽቲ ድማ ረዚንን ሃናጽን’ዩ። ምስ ገለ ናይ ቀረባ የዕሩኽተይ ፕሪንት ገይርና፡ ሰባት ኮፒ እናገበሩ ክወስዱን ከንብቡን ንገብር ኢና። ትሕዝቶኣ ጽቡቕን መሃርን ኮይኑ ግዜኣ ሓልያ ብስሩዕ ስለዘይተወጽእ ግን ገለ ካብ ጸጋማታ’ዩ። ምኽንያቱ ሓደ ናይ ፖለቲካ ጽሑፍ ብዝተታሕዘሎ ግዜ ዘይወጽእ እንተደኣ ኮይኑ፡ ኣንበብቲ ኣድላዪ ሓበሬታን ክለሰ-ሓሳባዊ ትምህርትን ኣብ

Add a comment

ብኩራት ህዝባዊ ስልጣን፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋምን ስምብራቱን

ቅዋም ከም እኩብ ሕጋጋት፡ ዓንቀጻትን መትከላትን ሓንቲ ሃገር እትምረሓሉ ኣገባባት ምዃኑ ርዱእ’ዩ። ግን ቅዋም ክበሃል እንከሎ ብደረጃ ሃገር ጥራሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡ ይዕበያ ይንኣሳ ፖለቲካዊ ውድባት፣ ንሰብኣውነት ዝሕለቓ ማሕበራት፣ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት፣ ሃይማኖታዊ ትካላት፣ በርገስ ማሕበራት፣ ህዝባዊ ማሕበራት፣ ሞያዊ ማሕበራት ….ወዘተ ንውሽጣዊ ኣካይዳአን ዝቆጻጸር ዝመርሕ ዝቕይድ ሕጊ ወይ ቅዋም ኣለወን’ዩ። ቅዋም ኣድላይነቱ ብሃገር ደረጃ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ኩሉ ዝነኣሰን ዝዓበይን ሰባት ብሓባር ዘሰላስልዎ ስራሓት ናይ ሓታትን ተሓታትን ልጓም ኮይኑ ዘገልግል ፍቱን መሳርሒ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። ቅዋም፡ ካብ ሓባራዊ ሕግን ስምምዓትን ወጻኢ ክኸዱ ንዝደልዩ ፋሉላት ዓገብ ዝብል

Add a comment

ድምጺ ህዝቢ ኤርትራ መዕቀኒ ሞቶር ፖለቲካ ኤርትራ ምኻኑ ተዘንጊዑ ዶክቶር አብይ ንኤሱ ሓልዩሉ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ግና ረሲዑ

Image result for abiy ahmed ethiopia

ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ፣ ህዝቢ ኤርትራ ተበታቲኑ፡ ስጋብ ሕጂ ዶብ ከይተሓንጸጸ እና በለ ከአ ሃገር ጂሆ ሒዞማ ጸኒሖም፣ ህዝቢ ኤርትራ ከአ ንኹሉ ዝበጽሖ ስቓያት እናተቐበለ ስጋብ ሕጂ ጸኒሑ አሎ። ዶክቶር አብይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይብል፣ አበዬናይ ኩነታት አሎ፡ ድምጹ ከይመርካን፣ ከይአስማዕካ፡ ብስም ሰላምን ምድማርን፡ ንናይ ዕዳጋ ቁጠባ ሃገሩ ብምግዳስ፡ ነቲ መሰረታዊ ኩነታት ፖለቲካን ልዑላዉነት ኤርትራን፡ ዉሳኔ ኮምሽን ዶብን ከዬተግበረ፡ አብ ኤርትራ ነቲ አብ ወጻኢ ዝተዳለወ መደባት ንምትግባር፡ ብዓሰብ ተጀሚሩ ምጽዋዕ ተበጺሑ አሎ፡ ደሓርከ ናበይን ከመይን ንዝብሉ ሕቶታ ከአ መጻኢና ዘረጋግጾ እዩ ዝኸዉን።

Add a comment

ሰላማዊ ሰልፊ ተወጢሑ ዚጋባእ ኣኼባ ጅነቫ ንምንታይ’ዩ? ግብራውነቱ’ኸ?

ብመሰረት ፈነዋ-ዜና ኣሰና አብ ዕለት 31 ነሓሰ ዓቢ ሰለማዊ ሰልፊ አብ ጅነቫ (ሃገር ስዊዘርላንድ) ክካየድ ምዃኑ ተዓዲሙሎ። ንጽባሒቱ ከአ ይብል ኣሰናኩሉ ኤርትራዊ ዝሳተፈሉ ኣኼባ ክካየድ

Add a comment

ዕላም ንሕናን ዕላማናን ከም ጸሐይ ቀትሪ በሪሁ

መንዩ ብንሕናን ዕላማናን ዝብል ጉጅለ ዘይተሳቐየ;; ዕላሙኡ ንነጻነት ስለ ዘይነበረ;;ውጺኢት ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ንባርተነት;;ንህዝቢ ኣዳኺምካ ዳግማይ ንህዝቢ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምርካብ;;ተልእኻ ንሕናን ዕላማናን;;ንኤርትራ መበል 14 ክፍሊ ሃገር ንምግባር፣ዕላማ ኢሱ ሕጂ ከም ጸሐይ ቀትሪ በርሁ።

Add a comment

ታሪኽ ኤርትራ ከይፈርስ፡ ኤርትራዊ መንነት ከይድምሰስ፡ ኤርትራዊ ልዑላዉነትና ነዉሕስ ግላዊ ርእይቶይ ንደለይቲ ፍትሒ፡

ሰብ ሞያ፡ ሰብ ሃብቲ፡ ሃይማኖታዉያን መራሕቲ፡ ሲቪካዉያን ማሕበራት፡ ፖለቲካዉያን ዉዱባት፡ መንእሰያት፡ ደቀንስትዮ፡ ዓበዪቲ ዓዲ፡ ምሁራት፡ ፖለቲካዉያን ምንቅስቓሳት፡ ንሕሰብ፡ ንጠርነፍ፡ ንመሰልና ንታሪኽና ንመንነትና፡ ንክብሪ ልዑላዉነትና፡ አብ ሓደ ደዉንበል። ሰፊሕ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ብምክያድ ሕጂ አብ ሓደ ሃገራዊ ጽላል ንጠርነፍ፡ ብፍላይ ከአ እቶም አብ ስደት ወጻኢ ካብ ሃገርና እንርከብ፡ ጥዑይን ብጸይቂ ዘይተበከለ ሕብረተሰብ ብንመሰሉ ደዉ ዝብል፡ አብ ወጻኢ ንክህነጽን ሓባራዊ

Add a comment

ሎሚ’ውን “ኤርትራ ሕጂኸ ናበይ?”

 

ፖለቲካዊ ጉዕዞ ሃገርና ርግኣት ዝሓረሞ ኣብ ሓፍዞቕ ዝተመስረተ ምዃኑን ምንባሩን ተመኩሮና ይምህረና። ካብቶም ከምዚ መልክዕ ክሕዝ ዝድርኽዎ ምኽንያታት ወትሩ  ኣቀማምጣ ሃገርና ናይ ዝመስጦም ሓይልታት ግዳም  ረብሓ ዘንጸላልዋ ምንባሩን ምዃኑን እዩ። እዚ ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ቀንዲ መርኣያ  ታሪኽና ኮይኑ ዝጸንሐ እዩ። ድሕሪ ምብቃዕ 2ይ ውግእ ዓለም፡ ኤርትራ ከም ኩለን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝጸነሓ ሃገራት ኣፍሪቃ ግቡእ ናጽነታ ከይትረክብ ዝደረኸ ጠንቂ ከኣ እዚ ነዊሕ ኢድ ናይ ግዳም እዩ። ናይ ሽዑ ኮነ ናይ ሎሚ ሰብ ነዊሕ በትሪ ሓይልታት  ወጻኢ፡ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ነነብሰን ኣኽኢልካ ዘይኮነ ንኤርትራን ህዝባን ግዳይ ብዝገብር ጐባጢ መልክዕ ዓምጺጽካ ምሓዝ ዝብል እምነት ከም ዝነበሮም ሎሚ’ውን ከም ዘለዎም  ምርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን።

Add a comment

ፍቕሪ ምስ ኩሉ፡ ምድማር ዘይብሉ

ኣብ ኣስመራ ከሎኹ፡ ኣብ ገለ ዱኳናት ዚርእዮ ዝነበርኩ፡ ኣብ ነኣሽቱ ታቤላታት ተጻሒፉ ዚንጥልጠል ዝነበረ ምልክታታት ትዝ ይብለኒ፥ ”ፍቕሪ ምስ ኩሉ፡ ልቓሕ ዘይብሉ” ዚብል እዩ ነይሩ። እቶም ንኸምዚ ዝዓይነቱ ታቤላታት ኣብ ድኳናቶም ዘንጠልጥሉ ዝነበሩ ነጋዶ፡ እቶም ብልቓሕ ዝደንገሉ ሰባት እዮም ነይሮም። ዚልቃሕን ዘይመልስን ሰብ ምስ በዝሖም ድማ፡ ነዚ ምልክታ’ዚ ኪጥቀሙሉ ተገዲዶም። ገሊኦም ድማ

Add a comment

ዜና ፈስቲቫል ፍራንክፎርት 2018 ምዕብልናታቱን

 

ብኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ መኽሰብ ኣልቦ ማሕበን ብጨናፍር ሰዲህኤ ኣብ ኤውሮጳን ዝዳሎ ፈቲቫል ፍራንክፎርት 2018 ኣብ ከተማ ፍራክፎርት ቦከንሃይመር ቫርተ Mertonstr. 26 - 28  Frankfurt am Main ካብ ዕለት 03 ክሳብ 05 ነሓሰ 2018 ኣብ ሓድሽ ኲነታት ሃገርና ክካየድ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ እዩ። ካብኡ ዝነቐለ ንፈስቲቫል ፍራንክፎርት 2018 ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣካቢብዎ ዘሎ ሓድሽን ኣዝዩ ዘደንጹን ተደራቢ ፍሉይ ኲነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ፡ “ድሕሪ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን  ክልተ ኣህዛብ እዩ ዝብል እንተሎ፡ ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ” ዝብል መበገሲ ዝገበረ፡ “ካብ ሕጂ ንዳሓር ንስኻ ኢኻ ትመርሓና፡ እዚ ንቐላዓለም ዝብሎ ዘለኩ ዘይኮነስ ብሓቂ እዩ” ክብል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፣ ነቲ ዋንነት ህዝቢ ኤርትራ ክነሱ ብኢደ ወነኑ መንዚዑ ሃገርን ህዝቢን ክረግጸሉን ከብርሰሉን ዝጸንሐን ዘሎ፡ ምስ ጐረባብቲ ሃገራት ክናቈተሉን ዝጸንሐ በትረ-ምልኪ ንቀዳማይ ምኒስተር ኢትዮጵያ ከረክብ ዝተሰለመ ፈረስ ምስራኣየ ናይ ዕብዳን ቃል ዝኣተወሉ እዋንዩ ዝካየድ ዘሎ። ሽማግለታት ህዝቢ ሃዋሳ ዝተሰለመ ፈረስ ንኢሳያስ ከቕርብሉ እንከለዉ ምናልባሽ ዝፈተዉዎ መሲልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ ኣብ ባህሊ ህዝቢ ሃዋሳ ግን ካብ ዕርቂ/ሽምግልና ሓንጊዱ ንዝኸደ፡ ዝተሰለመ ፈረስ ኣምሪሖም እዮም ኣብ መንገዲ ዝኽርፍዎ። ብሓጺሩ እስኪ ሕለፋ ዝብል ካልእን ዓብይን ትርጉምን እዩ ዘለዎ።

Add a comment

ውሽጣዊ ሃገራዊ ሰላም ዝዘረገ ሓይሊ፡ ዞባዊ ርግኣት ኣብ ምምጻእ ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ኣይክእልን

ነመዘኻኸሪ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል፡ ክጅምር እንከሎ ፖለቲካዊ ዑብታ ይነዝሕ ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ ናብ’ቲ ዝነበሮ ይምለስ። እዚዩ ተመክሮኡ። ተመክሮኡ ከኣ ካብ ባህሪኡ ዝምንጩ’ዩ። ስለዚ ምስ ከምዚ ዓይነት ንህዝቡ ዝኸሓደ፡ ተገላባጢ ባህርያት ዘለዎ ብሓደ ሰብ ዝዝወር ጉጅለ ተላፊንካ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርጉም ዘለዎ ህዝብታት ሩፍታ ዝረኽብሉ ለውጢ ክመጽእ ሃንቀው ምባ

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ

መንግስትንህዝብንኢትዮጵያንበርቓዊዝምድናምስመንግስቲኤርትራን ኢስያስንዝምልከት ጋዜጣዊመግለጺዲሞክራስያዊውድብብሄረብሌንኤርትራ/ሆደ

Add a comment

ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራ

 ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰንከሉ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝጽበዩ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ጀጋኑ ኣሕዋትናን ብጾትናን ንምሕጋዝ ኣብ ዕለት 14 ሓምለ 2018 ናይ ድራር ዕድመ ኣብ ሎንዶን ኣዳሊና ኔርና። ኣብዚ፡ ኣታዊኡ ንማሕበር ኣካለ-ጽጉማን ዝውዕል ናይ ድራር ዕድመ፡ ብርክት ዝበሉ ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ገለ ኣብቲ ቦታ ብምርካብ ገለ
ድማ ወፈያኦም ብምስዳድ ዓቢ ኣበርክቶ ክም ዝገበሩልና ክንገልጽ ንፈቱ። ኣብዚ መዓልቲዚን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረን ናይ ወፈያ ጐሽጓሽን ብጠቕላላ 1783.00 ፓውንድ (ሽሕን ሸውዓተ ሚእትን ሰማንያን ሰለስተን ፓውንድ) ተኣኪቡ

Add a comment

ናይ ምሕጽንታ መልእኽቲ!

Image result for abby ahmed

ናብክቡርዶ/ርኣቢይኣሕመድ ቀዳማይሚኒስተርፈደራላዊትመንግስቲኢትዮጵያ ኣቐዲመ ብስም’ቲ  ኩሉ ዝከኣሎ ሉዑል ኣምላኽ፡ንኣኻን ንስድራ ቤትካን ፡ንመሳርሕትኻን፡ብጠቕላላ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ልዑል ሰላምታይ ይብጻሕኩም።

Add a comment

ዓሻ በጊዕ ምስ ተኹላ ዕርክነት

ሰብ ዝለመደ ዝብኢ

 ኣብ ኣፍ ገዛኻ መጺኡ ይንቁ

ንህዝቢ ኤርትራ እንዳ ኣዳቐቑ

ኢትዮጵያዊያን ሕድ ሕድ ይዕረቑ፣

Add a comment

ለበወታትን ውሳኔታትን ህጹጽ ህዝባዊ ኣኼባ ሳንድየጎን ሎስ ኣንጀልስን

ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ ትማሊ ቀዳም ሓምለ 21, 2018 በቲ ኣብ ሃገርና ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ህዝባዊ ኣኼባ ገይሩ ገምጋሙ ኣንቢሩ። እዚ ንመጀመርያ ግዜ እንተላይ ወከልቲ ደለይቲ ፍትሒ ሎስ ኣንጀለስ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ’ዚ ኣብ ኤርትራ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ሰላምን ዕርክነትን ኣዋጅ፣ ቀዳማይ ምኒስተር ዓብይ ኣሕመድ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ዝተወሰነሉ ፖሊሲ ኮይኑ፣ ኣብ ኤርትራ ግን ብሃገራዊ ክሕደት ዝምዘን ኢሰያስ ኣፍወርቂ ጥራይ ዝፈልጦ፣ ህዝቢ ኣብ ጸልማት ኣሲርካ ዕምቍቱ ዘይግለጽ ከይዲ ብጽሞና ኣኼባና ተኸታቲሉ። ዶብ ከይተሓንጸጸ ግሁድነት ዝጎደሎ፣ ክንድዚ ርሕቀት ናይ ጉዕዞ ምኻድ ድማ ንሉኡላውንትን ነጻነትን ሃገረ ኤርትራ ንሓደጋ ዘጻጥሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማት ህዝቢ ኣብ ቃልዕ ወጽዩ ሃገራዊ ነጻነቱ ክሕሉን ክዕቅብን ከምዘለዎ ጸዊዑ።

Add a comment

ፖለቲካዊ ምድማር ናይ ዶክ. ኣቢይ ናበይ ገጹ'ዩ?

ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ክፋላት ጽሑፋተይ፣ "ሰይጣን ብለይቲ መልኣኽ ክቕየር ዘይሕሰብዩ" ኣብ ዝብል ኣርእስቲ፣ ዋና ኣትኩሮይን ሓተታ ጽሑፈይን ኣብቲ ዲክታቶርያዊ ፕረሲደንት ሃገረ-ኤርትራ እኳ እንተነበረ፣ ነቲ ነዚ መድረኽ ዝኸፈተ ጠቕላሊ ሚኒስተር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክ. ኣቢይ ኣሕመድ ብናእዳ'የ ጀሚረዮ። ግደ ሓቂ ከኣ ኩሉ'ቲ ኣተሓሕዝኡ ንለውጢ፡ ኣዝዩ ተባዕ ዝኾነ ተበግሶ ምንባሩ ኩሉ ዘይሰማምዓሉ ኣይመስለንን። ኣብ ኣጀማምርኡ ኣድናቖት እኳ እንተነበረኒ፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ብዝምልከት ግን ምስቲ ፍጹም ምሕረት ዘይፈልጥ ዲክታቶር ክህልዎ ዝኽእል ዝምድና፣ ጉዳይ ተቛወምቲ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓስከሩ፣ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ፣ ብኸመይ ከምዝሕዞ ንቕድሚት ዝረኣ ኢዩ ኢለ ምድምዳመይ  ኣድናቖተይ ገለ ዕቃቤታት ከምዝነበሮ ብሩህ ኢዩ ነይሩ።

Add a comment

ንደመርወ ንደመር፣ ግን ቅድም ናትና ንግበር!

ሓቁዩ ዓብይ ንደመር፣ እወ ንደማመር።

  መን ምስ መን ኢናሞ ንደማመር?

ቅድም’ሞ ዕዮ ገዛ ‘ገበር።

Add a comment

27 ዓመታት ፈስቲቫል ውድባት እንታይ ውጽኢት ገይሩ ?

አብ ዳስ ዝዋዳደሱ አብ ሓቢርካ ምስራሕ ዝናድሑ ወይ ጉድ እዩ ዘብል ነገሩ ። ዓመታት ብምሉእ ብውሽጣዊ ቅርሕንትን ምንሕናሕን ቅንጣብ ናይ ስኒትን ናይ
ሓቢርኻ ምስራሕ ካብ ሕልናኦም ዝረሓቀ ዘርሓቑ ከም ባህሊ ወሲዶም ዓመት መጸ ከም ንግደትን ድግስን ተወሲዱ ዝዋዳደስሉ መዓልቲ ወዲ ድሙ ከም አመሉ ከም
ዝበሃል ከም መዛረቢ ተጢቂሞም ብዛዕባ ህግደፍ ሃተፍ ምባል ዘየሕፍሮም ካብ ሓቢርኻ ምስራሓ አሻፈረኝ እንዳበልካ ዘይኾንካ ብዘረባ ክንዲ እምባ ክትመስል ምፍታን አብ

Add a comment

ሽግር ህዝብታት ኤርትራ ብቀጻሊ ቃልሲ’ምበር፣ ሽግር ዶብ ብምፍታሕ ጥራሕ ዝዕወት ኣይኮነን፣

ኤርትራ ከም ሃገር፡ ህዝብታታ ድማ ከም ጥሙራት ህዝብታት፡ ኣብ 1890 ብሓይሊ መግዛእቲ ካብ ዝተፈጥረትሉ ታሪኽ፡ ብዝተፈላለዩ ተበራረይቲ ጨቖንቲ ናይ ግዳም ሓይልታትን ዝደሓረ ዘቤታዊ መግዛእቲ ናይ መ/ህግደፍ ወሲኽካ ብድምር ን128 ዓመታት ዝኣክል ብሕሱም እናተገዝኡ ዝመጹን ዝግዝኡ ዘለዉን ህዝብን ሃገርን እዮም። ስለ ዝኾነ ህዝብታት ኤርትራ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ዝኣክል ናይ
ሰላምን ምርግጋእን ደሞክራስን ልምዓትን ተጠቃምነት ቅሱን ማሕበረ-ፖለቲካዊ ሂወት ርሒቑዎም፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ስኢኖም፡ ዕቤትን ምዕብልናን ከየረጋገ

Add a comment

ዕድመ ንኩሉ ብጉዳይ ኤርትራ ዝግደስ ኤርትራዊ ሃገራዊ!

ህልው ኩነታትን ምዕባለታትን ሃገርና ምኽንያት ብምግባርን: ብዛዕባ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ማለት 31/08/2018 ኣብ ከተማ ጀነቫ ሃገረ ስዊዘርላንድ ክካየድ
ተመዲቡ ዘሎ ሰለማዊ ሰልፊን ጉዕዙኡን ንምዝርራብን ኣኼባ ኣዳሊና ስለ ዘለና: ንኩሉኹም ሃገራውያን ነብርቲ ጀርመን ኣውራጃ NRW: ብፍላይ ከኣ ከለንን ከባቢኣን ንክትሳተፉ ብክብሪ ንዕድመኩም።

Add a comment

ኢሱ ማራ ፈዂሱ

ኣብ ህላወ ህይወት ዘለዎ ቅዋማዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት፡ ብዛዕባ ሃገርን ከመይነት ምሕደራ ህዝብን ክዝረብ እንከሎ፡ ብቐዳምነትን ብወሳኒ መልክዑን ትካላትን ትካላዊ ኣሰራርሓን መሰረት ዝገበረ ከም ዝኸውን ንምግማቱ ኣይጸግምን። ብርግጽ ከኣ ክኸውን ዘለዎ ከምኡ’ዩ። ማሕበረ-ሰብ ዓለም ካብ ዝምረሓሉ ኣድማሳዊ ስምምዓትን ሕግታትን ወጻኢ፡ ንስሩት ኣወንታዊ ህዝባዊ ክብርታት ዝሰገረ፡ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ዘይብሉ ናይ ውልቀ ሰባት ፖለቲካዊ ሃላልነት ገዛኢ ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጣሚታት ግን፡ እቲ ዕላል ጸወታ ወይ ፖለቲካዊ ሚዛናትን ክትዓትን ዘይተለምደን ዘይንቡርን መልክዕ’ዩ ዝሕዝ።

Add a comment

ተካል ስማዕ ዓይንና ነብሎ ቋሕ

ዘይሕጋዊ ሰብ ኣብ ናይ ደቀባት ቦታ ኮፍ ምስ በለ ሃገርና ኤርትራ ሃውቲታ፣ ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ብሽፍን ፍን ደሎ ሐርነት ንድሕነት ህዝቢ ግለጽነት ብመስዋእቲ ተራጋጊጹ ነጻነት፣

 

Add a comment

ቅድሚ ክልተ ዓመታት ዝተኣስሩ 10ታት ወለድን መንእሰያትን ነበርቲ ከባቢ ማይ ኣባሻውል ካብ ዓዲ ኣቤቶ ናብ ዘይተፈልጠ ቤት ማእሰርቲ ከምዝገዓዙ ተሓቢሩ

Adi Abeyto

ተገፊፎም ኣብ ኮርመናዕ ዝተዓለሙ መንእሰያት ቅድሚ ክልተ ዓመታት ናብ ከባቢ ባጽዕ እናተሰጋገሩ እንከለዉ፣ ኣብ ከባቢ ማይ ኣባሻውል ካብ መካይን ዘሊሎም ኣብ ዝሃደምሉ እዋን፣ ነተን መካይን ዓጊትኩምን ንዝሃደሙ ተሓባቢርኩምን ተባሂሎም ዝተኣስሩ 10ታት ወለድን መንእሰያትን፣ ካብ ዓዲ ኣቤቶ ናብ ዘይተፈልጠ ቤት ማእሰርቲ ከምዝገዓዙ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ኣብ ሚያዝያ 2016፣ ኣብ ኣስመራ ዝበጽሑ ተዓላሞ ኮርመናዕ ካብ ናይ ጽዕነት መካይን እናዘለሉ ክሃድሙ ድሕሪ ምፍታኖም፣ ብውሕዱ ክልተ መንእሰያት ክቕተሉ እንከለው ሓያሎ ኸኣ ከምዝቖሰሉ ኣይርሳዕን።

ኣብቲ እዋን'ቲ ህዝቢ ከባቢ ማይ ኣባሻውል፣ ብኣውያትን ናዕብን ተቓውምኡ ድሕሪ ምግላጹን፣ መካይን ዓጊትኩምን ዝሃደሙ ተዓላሞ ኣዕቝብኩምን ተባሂሎም ኣዴታት ዝርከብኦም ብውሕዱ 200 ነበርቲ እቲ ከባቢ ከምዝተኣስሩ ይፍለጥ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ ብሞት ተጋዳላይ ተስፋይ ተኽለ

ዲሞክራስያዊውድብብሄረብሌን/ሆደኤርትራ ዋሳዪናኹክራ ለመለምየንቱራተስፋይተኽለሩዂቛላኹድ። ፋሪዕእክባመርቛብሊኑዂ/ሆደ(ብሊንድስቖትቛሊ)

Add a comment

ኣጆና እነሆ እኳ ደንበና ክጸሪ ጀሚሩ

ኣጆና እነሆ እኳ ደንበና ክጸሪ ጀሚሩ ዕንቅፋት ቃልሲ ጀሚሮም ክድመሩ። ኣውሊዔይ መለይ ትብል ኣላ ባሕረይ ይኹን ጭራም ሜሬተይ መንዩ ዝትንክየለይ።

Add a comment

እስራኤል፣ ኣብ መንጎ ደገፍቲን ተቓወምቲን መንግስቲ ኤርትራ ብዝቕጽል ዘሎ ምትፍናን ሓደ መንእሰይ ብኻራ ተወጊኡ

eritrean stabbedኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ደገፍቲን ተቓወምቲን መንግስቲ ኤርትራ ብዝቕጽል ዘሎ ምትፍናንን ግጭትን ሓደ መንእሰይ ብኻራ ከምዝተወግአ ተገሊጹ። እቲ ኣብ ክሊ 30ታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰያት ኣብ ሆስፒታል ተዓቝቡ ኣሎ። ፖሊስ እስራኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፣ ሕቆቑን ከብዱን ብኻራ ተወጊኡ ብደም ተዓቢሱ፣ ብ31 ሓምለ ኣብ ደቡባዊ ቴል ኣቪቭ ዝተረኽበ መንእሰይ፣ ግዳይ ናይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብፖለቲካዊ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ዘሎ ጎነጽ ክኸውን ከምዝኽእል ኣፍሊጡ።

Add a comment

ኣጆና እነሆ እኳ ደንበና ክጸሪ ጀሚሩ

ኣጆና እነሆ እኳ ደንበና ክጸሪ ጀሚሩ ዕንቅፋት ቃልሲ ጀሚሮም ክድመሩ። ኣውሊዔይ መለይ ትብል ኣላ ባሕረይ ይኹን ጭራም ሜሬተይ መንዩ ዝትንክየለይ።

Add a comment

ንኡስ ጨንፈር ከለንን ከባቢኣን ሃድኤሕድሪ ወርሓዊ ኣኼብኦም ኣካይዶም።

ኣባላት ውድብ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ንኡስ ጨንፈር ከለንን ከባቢኣን ወርሓዊ ኣኼብኦም ከምዘካየዱ ተሓቢሩ። ካብቲ ቦታ ዝመጸና ሓበሬታ ወሲኹ ከምዝገለጾ፡ ወርሓዊ ኣኼባ ንኡስ ጨንፈር ከለንን ከባቢኣን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሎሚ ኩነታት ሃገርናን ዞናናን ሓድሽ ተርእዮን ምዕባለን ኣብ ዝተኸስተሉ ይካየድ ምህላው እዩ።

Add a comment

ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ኣብ ዓለም ምስ ባርነት ዝመሳሰል ኣተሓሕዛ ዘለወን ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስርዓ

 modern slavery2ኤርትራን ሰሜን ኮርያን ኣብ ዓለም ምስ ባርነት ዝመሳሰል ኣተሓሕዛ ዘለወን ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከምዝስርዓ ተገሊጹ። ግሎባል ስለቨሪ ኢንደክስ ብ ‘ዎክ ፍሪ ፋውንደሽን’ ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፣ ኤርትራን ሰሜን ኮርያን፣ ኣብቲ ‘ዘበናዊ ባርነት’ ኢሉ ዝጠቐሶ ክፍሊ፣ ምስ ብዝሒ ህዝበን ክነጻጸር እንከሎ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከምዝርከባ ጠቒሱ።

ብብዝሒ ክረአ እንከሎ፣ ህንዲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ኮይና፣ ኣብታ ሃገር ከባቢ 8 ሚልዮን ህዝቢ፣ ምስ ባርነት ዝወዳደር ደረጃ ስራሕ ከምዘለዎ ይገልጽ።

Add a comment

ሕጂ ዓቕሊ ጽበት ናይ ተጋሩ

ካብ ዉሽጡ ሑሩር ንተጋሩ መልሲ

እንታይ ክትደግሙና ያኣክል ሎሚሲ፣

ሕጂ ዓቕሊ ኣበት ተጋሩ

ናብ ኤርትራ ክትድመሩ ተጋሩ

Add a comment

መድረኻዊ መጸዋዕታ ንኹሉ ብህዝቡን ሃገሩን ዝግደስ ኤርትራዊ

እቲ 1998 ዝጀመረ፣ እሞ ድማ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቐዘፈ ናይ ዶብ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ጠንቂ-ውጽኢታቱ ብክልቲኡ ሸነኻት ሰፍ ዘይብል  ህልቂት ህይወት  ሰራዊት ጥራይ ዘይኰነስ፣ ማእለያ ዘይብሉ ናይህዛብ ምፍንቓልን  ናይ ናብራ ሓፍ-ዞቕን አኽቲሉዩ። እዚ ኣዕናዊ ኲናትዚ፣ ከምቲ ክለተ ሃንደስቱ  ስርዓታት ከይሓፈሩ ዝጠቐስዎ፣ ብሰንኪ ዶብ ዘይኰነስ ብሰነኪ ብኣነነት ዝተላዕጠጡ ክልተ መሪሕነታትን ንሶም ዘናዓዓብዎ ናይ ኵናት ዓዘቕትን፣ ምንባሩ ዘካትዕ ኣይኰነን።  ኣብ ሓጺር እዋን ተራእዩ ዝቕጽል ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ድራማ ከአ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ  እንሆ ሎሚ ነቲ ናይ ኣሽሓት ህይወትን ማእለየ ዘይብሉ ናይ ህዝቢ ናይ ናብራ ምፍንቓልን፣ ኣይከሰርናንክብሎ እንከሎ  ዘስደምም ኣይኰነን ?

Add a comment

ዕድመ ንዂሎም ኤርትራውያን ተቐማጦ ስቱትጋርትን ከባቢኣን

Image result for stuttgart germany

ኣብ መበቆል ትውልዲ ሃገርና ብሓፈሽኡ ከኣ ኣብ ምብራቕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ሠላምን ራህዋን መንፈሰ  ዘለዎ ዘመን ንኽመጽእ ይቀላቐል  ስለዘሎ ርሑስና ይግበሮ ! ግዱሳት ኣባላት ደለይቲ ፍትሒ  ኤርትራውያን  ስቱትጋርትን ከባቢኣን  ንመበል 57 ዓመት ዝኽሪ ሓደ መስከረም   ብኽብርን ብድምቀትን ኣገባብ ከብዕል  ምዃኑ  የፍልጥ።

Add a comment

ውህደት ኣህዛብ / ሃገራት (ብመቀየሲ ሸኽ ከቢረ)

ምዕራባውያን፡ ብምትሕብባር ጓሓሉ ደቀ-ባት፤ ብባርነት ዘገልግል ዝጓረትዎ ኣፍሪቃዊ ሓይሊ ሰብ    ከይኣክል ፤   ነቲ ኣፍሪቃዊ መሬት ከኣ በብዘርከቡሉን ብሓይሎም ዝሃቦምን ፤ናይ ደቂ ሰብ ስሚዒትን  ማሕበራዊ  ምትእስሳርን  ኣብ ግምት ከየተዉ ጎዛዚዮም  ምስ መቃቀልዎ  ፤ እቲ ክፉት ዝምድና ኣህዛብ ተደሪቱ ፤ ብዘይ ባህርያዊ  ኣታዓባብያ  ዶብ ዘለወን ቁሱላት ሃገራት ተፈጥራ።

Add a comment

ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ምምልካት ዶብን፡

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ካብ ኢትዮጵያ ክረኽቦ ዝሓለሞ ገዚፍ ቁጠባዊ ረብሓ፡ መንግስቲ ኢህወደግ ብዘተኣታተዎ ሓድሽ ናይ ቁጠባ ፖሊሲን ናይ ገንዘብ ስርዓተ ልውውጥን ምኽንያት ስለዝተኾለፎ፡ ነቲ ''ጉዳይ ዶብ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ክበጽሕ እዩ'' ዝብል ብሂሉ ብምርሳዕ፡ ብኡኡ ኣመሳሚሱ፡ ብ12 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ልኣላዊ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ዝነበረ ከባቢ፡ ዘይተሓሰበ ኣዕናዊ ኩናት ከምዝወልዐ ዘይሕባእ ሓቂ እዩ። ሕቶ ዶብ ወይ ናይ መሬት ይግባኣኒ፡ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ'ምበር ብኵናት መዕለቢ ክረክብ ስለዘይክእል ብሓደ ሸነኽ፡ ትምክሕተኛን ወራርን ባህርያትን ተግባራትን ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ባይታ ከም ሕሱም ምስ ተሓምሸሸ ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ብስዑር መንፈስ ብዝተቐበሎ ስምምዕ ኣልጀርስ፡ ጉዳይ ዶብ ናብ ዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኣምሪሑ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ከምዝዓረፎ እንፈልጦ እዩ። ይኹን'

ምበር ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም መንግስታት፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዝተፈጠረ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ፡ ን16 ዓመታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ሃዋሁው ብምስፋኑ፡ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ጎረባብቲ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ማእለያ ዘይብሉ ፖሎቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕንወት ክወርድ ጸኒሑን ኣሎን።

Add a comment

እወ ንሰላም !!!

እዚ ዘለናዮ ቅንያታ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ሰላም መዝሙር ይዝመር ኣሎ። ከም ህዝቢ ኤርትራ ንሰላምን ፍቅራን ዝደልያን፣ ዝትምነያን፣ ኣሎ ክብል የጸግመኒ። ምኽንያቱ መዋእሉ ካብ ውግእን ወረ ውግእ፣ ካብ መግዛእቲ ሑሱም ምሕደራን፣ ስደትን ወረ ስደትን ተላቂቑ ኣይፈልጥን፣

Add a comment

ቀ/ሚ ኢትዮጵያ፣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተገብረ ስምምዕ ብዛዕባ ዶብ ከምዘይተዘራረቡ ኣረጋጊጹ

abiy in USኣብ ኣመሪካ ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሰሚናር ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ፣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ስምምዕ ብዛዕባ ዶብ ከምዘይተዘራረቡ ሓቢሩ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝገበርናዮም ዝርርብ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ዶብ ኣየልዓልናን። ሓቂ ንምዝራብ ጉዳይ ዶብ ካልኣዊ'ዩ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፣ ዝግበር ርክብ'ዩ። ጉዳይ ዶብ እንተል ኣልዒልና ዘይክንረዳዳእ ስለንኽእል፣ ኣብቲ ካልእ ሓፈሻዊ ጉዳያት ጥራይ ኢና ተዘራሪብና" ክብል ኣስሚርሉ።

Add a comment

ደገፍ ንሰላማዊ ሰልፊ ኢስራኤል

ብድሮ ሐብሮ ንገሮ ንገሮ

እንተ ኣበየ ሽግር ይምሃሮ

ንዓዲ ቲ ጅግና ታ ውዋእሮ

መንዩ ንህዝብና ዝድምሮ;;

Add a comment

ዝተሸፈነ ጉዕዞ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን

ኣብ ትካል ሓባራዊ ብልጽግና ተኸታታሊ ምዕባሌታት ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ኣፍሪቃን (እዚ ጽሑፍ ከም ዘለዎ ካብ እንግሊዘኛ ናብ ትግርኛ ተተርጒሙ ዝቐርብ ዘሎ’ዩ።

Add a comment

ንኢሳያስ ካብ ምዂናን፡ ምስ ገዛእ ነብስኻ ዕርቂ ምግባር

ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኢሳያስ ግልጽነት የብሉን፣ ብውሽጡ ባርነት ‘ምበር ሓርነት ህዝቢ ዝደሊ ኣይኮነን፣ ናይ በይኑ ስውር ዕላማ ኣለዎ፣ ከሓዲ’ዩ …ወዘተ ዝብል መለበሚ ዝኸውን ሃናጺ ሓሳባት ክወሃብ ምጽንሑ ኣይርሳዕን። ሰብኣዊ ክብሮም ኣዋሪዶም፡ ፈጣሪ ረሲዖም ኣብ ኢሳያስ ዘምልኹ ሰባት ብዓይነት ዘይኮነ ብዓቐን ጸብለልታ ስለዝነበሮ ግን፡ ረዚን መልእኽቲ ክንሱ ግቡእ ኣቓልቦ ረኺቡ ንውዲትን ሃላልን መደባት ኢሳያስ ልጓም ንምግባር ኣይተኻእለን። ኢሳያስ ሓደ ሰብ ክንሱ፡ ንኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ብምድንጋርን ብምፍርራሕን ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረቱ ከእቱ ስለ ዝኸኣለ፡ ርእሱ ዝኸኣለ ውድብ’ዩ ኮይኑ መጺኡ። ኣብ ውሽጢ’ቲ

Add a comment

ቃል-ኪዳን! ከማን ጋር?

የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት በተመለከተ በሓምሌ ወር የምንሰማው ዜና የሚያስደንቅ ፍጥነት ያለው ነው። ለዚሁም ግንኘቱ ምን ያህል ጥልቀትና ዕድሜ ሊኖሮው ይችላል፡ ብሎ መጠየቅ ኣስፈላጊ ይመስለኛል። ለመሆኑ ኣዲስ ጋብቻ ብለን እንጥራው ወይም ሁለተኛ? በበለጸጉ ኣገሮች ልጅን እንኳን ለትምህርት - በትምህር-ቤት - ከማስገባታቸው በፊት ምን ያህል ጥረትና ግዜ እንደሚስፈልጋቸው እንታዘባለን። የሚገርመው ለብዙ ሺ ህዝብ የህይወት መጥፋትና ጠንቅ የሆነው ከሃያ ዓመት በፊት የተጀመረው የኢትዮ-ኤርትራ የድንበር ጦርነ

Add a comment

ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ይቕጽል ከምዘሎ ተገሊጹ

Endaba guna

ዶባት ብምቁራጽ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ዝስደዱ ዘለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን ካብቲ ዝነበሮ ከምዘይቀነሰ፣ እንዳ 'ባ ጉና ካብ ዝርከብ ማእከል መጻረዩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዝረኸብዎ ሓበሬታ ብምጥቃስ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ብመሰረት እቲ ዝተላእከልና ሓበሬታ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ቅነ፣ ስድራቤታት፣ ብዘይኣላዊ ዝመጹ ቆልዑን ኣባላት ሰራዊትን ዝርከብዎም ኣስታት 100 ኤርትራውያን ዑቕባ ንምሕታት ናብታ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ።

Add a comment

መግለጺ ስቶክሆልም

 

ሰፊሕ በዓል ኤርትራ - ካስል ካብ ሓምለ 20-22, 2018 ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ተኻይዱ። ኣብዚ ፈስቲቫል‘ዚ ብርክት ዝበሉ ወከልቲ ፖለቲካውን በርጌሳውን ውድባትን ማሕበራትን: ኤርትራውያንን ጎረባብትን:   ሙሁራትን ተመራመርትን ከምኡ’ውን ካብ ሽውደንን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳን ዝመጹ ሃገራውያንን ኣባላት ተቓውሞን ብክብ ዝበለ ደረጃ ተሳቲፎም።

Add a comment

ማይዶ ጸባ (ገዛና)

ማይ ወቒዑ፡ ክራማት ድማ ክንደይ’ኳ። ከብቲ እተን ዝተራፋ ጸጊበን። ማይዶ ጸባ? ማይ’ኳ ደበሰና። ብዘይማይ’ሞ ጸባ ነይተረኽበ። ምእንቲ ጸባ ክንረክብስ ማይ ደኣ ይውቃዕ። ምእንቲ ጸባን ርጉኦን እንኮላይ ኣጂቦ። እወ ማይ ይውቃዕ ምእንቲ ሰብ ረጊኡን ቀሲኑን ክነብር። ዝበኹቦኸ መጥመሪ ግን ይተኣለ። ሓዳርና ንሓዋሩ ብዘይ ማይ ብዘይ ጸባ መታን ከይተርፍ። ሰባሪ ዘንጊ፡ ፍትሒ የጥፍእ፡ ጥሜት ይዕድም። ሰንፈላል ይስዕርር። ቃንዛን ስቅያትን ከኣ ኣራጢጦም ይነግሱ። እዚ ጸ

Add a comment

ትርጉም ህይወትን ምንባርን ኣብ ኤርትራ

ንሓደ ሰብ፡ ሓቀኛ ትርጉም ህይወትን ምንባርን ግለጽ ተባሂሉ ምስዝሕተት፡ እንታይ ኢሉ ከምዝምልስ ንምግማቱ የጸግምዩ። ምናልባት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይንቡር ኩነታት፡ ምስ ካልእ ክፋላት ዓለም ዘሎ ናይ ሰባት ትርጉም ህይወትን ምንባርን፡ ሰማይን ምድርን ከምዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብናተይ መረዳእታ፡ ሰባት ሓቀኛ ትርጉም ህይወት የስተማቅሩ ኣለዉ ክብሃል እንተኾይኑ፡ እታ ዘላቶም ሃብቲ፡ ገንዘብ፡ ጥሪትን ንብረትን ማለትዩ፡ መንፈሳውን ነገራውን እምነቶም፡ ስምዒቶም፡ ብዘይ ግዳማዊ ተጽዕኖን ትእዛዝን፡ ብናጽነት በታ ቃሕ ትብሎምን ትርድኦምን ፍልስፍና፡ መዓልታዊ መደባቶም ከሰላስሉ ምስዝኽእሉዮም፡፡ ትርጉም

Add a comment