ኣገናዕ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ከምቲ ኣቀድም ኣቢሉ ዝተሓበረ ክቡር ጅግና ብጻይና  ተጋዳላይገዛኢኪዳነሎሚ ዓርቢዕለት29 ሰነ2018 ብኣርባዕተ ካህናት ኦርቶዶክስ ዝተሰነየ ፍትሓትካብሰዓት10.00 ክሳብ12.00 ኣብናይሰርብያኦርቶዶክሳዊትቤተክርስትያን(Serbiska ortodoxa kyrkan i Göteborg)፡ስዒቡ ኣብ Kvibergskyrkogård ካኣ ሓመድድበተፈጺሙ።

ብጻይ ገዛኢ ኪዳነ ወዲ ህዝቢ ምንባሩ ዘጠራጥር እኳ እንተዘይነበረ መርኣያ ፍቱውነቱ ካብ ማእከላይ ምስራቅ፡ ካብ ኣፍሪቃ፡ ካብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ተረኺቦም ናብቲ ናይ መጨረሻ ጉዕዞ ኣፋንዮሞ እዮም።

ብጾት ተጋደልቲ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ መሪሕነቱን መሰረታቱን ደኺምና ከይበሉ ንብጻዮም ንምፍናው ዝገበርዎን ዘበርከትዎን ብቃላት ዘይግለጽ ብሉጽ ተወፋይነቶም ከይነኣድኩ ክሓልፍ ሕልናይ ኣየፍቅደለይን።

ኣገናዕ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዓጽምኹም ይኽበር።

ሓውኹም ሃይለ ወልደሚካኤል ብርሃነ (Salakum), ዴንማርክ

 

Add a comment

ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ኣብ እስራኤል፣ ኤምባሲ ኤርትራ ኣንጻሮም ንዝውድቦ ዘሎ ጎነጽ ዝኹንን ሰልፊ ኣካይዶም

eri in israel

ኣስታት 200 ዝኾኑ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ኣብ እስራኤል፣ ኤምባሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣንጻሮም ንዝውድቦ ዘሎ ጎነጽ ዝኹንን ሰለማዊ ሰልፊ፣ ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እታ ሃገር ኣካይዶም።

እቶም ኤርትራውያን፣ ኣብቲ ብሰኑይ 25 ሰነ ኣብ ከተማ ዮርሳሌም ዘካየድዎ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ተቓውሞ ንዘለዎምን ብግሁድ ንዘስምዑን ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ፣ ደገፍቲ መንግስቲ ጎነጽ ዝተሓወሶ መጥቃዕቲ ከውርድሎም ብኤምባሲ ኤርትራ ከምዝተነግሮም ብምኹናን፣ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ነቲ ጉዳይ ብዕቱብ ክከታተሎ ተላብዮም።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ - ጨንፈር ሽወደን

ሎሚ`ውንሓደሓርበኛበጻይናአሰረስዉኣትብጾትናተኸቲሉካብ`ዛዓለምናብሞትተፈልዩና።  ሓርበኛተቓላሳይበጻይናገዛኢኪዳነመንግስተሰማያትየዋርሶድሕሪነዊሕንከቢድንሕማምብሞትብምፍላዩዝስማዓና ሓዘን መግለጺ ኣይንረኽበሉን  ።

Add a comment

ጽባሕ ክኾነልና እንምነዮ ፖለቲካዊ ስርዓት መሰረቱ ናይ ሎሚ ኣረኣእያናን ተግባርናን ምዃኑ ኣይንዘንግዕ

ዝግባእ ሞያዊ ብቕዓት፣ ጉልበት፣ ገንዘብ፣ መሳርሒ ተመዲብሉ ብመጽናዕቲ ኣብ ጽኑዕ ባይታ ዘይተሰረተ ህንጻ፡ ክንዲ ዝኾነ ሕብሪታት ይቀባእ፡ በብዓይነቱ መጋየጽታት ተገይርሉ ንዓይኒ ተዓዘብቲ ብዝምስጥ ማሕ ማሕ ይበል፡ ውሕስነት ዘይብሉ ንግዝይኡ ተራእዩ ነበረ ዝኸውን መልክዕ ደኣምበር፡ ነዊሕ ዓመታት ከገልግል ከምዘይኽእል ርዱእ ነገር’ዩ። ኣብ ህንጻ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ መጽናዕቲ፡ ሞያዊ ብቕዓት፡ ጉልበት፡ ገንዘብን መሳለጥያን ዘድልዮ ዓውደ ስራሕ፡ ክኾነልካ ካብ ዘለካ ባህጊ ተበጊስካ ብስምዒት ተመሪሕካ ብትወስዶ ግብራዊ ተበግሶ ኣዕጋቢ ውጽኢት ከም ዘየምጽእ ኣቐዲሙ እናጎየዩ ዝተዓጥቅዎ እናጎየዩ ይፍታሕ” ብዝብል ምስላ ዝተመለሰ’ዩ፡፡ ብተግባር ከኣ ዝነበረን ዘይተሓስበን ለኻኺሙ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝዓኑ’ዩ ዝኸውን። ስለዚ ሓደ ነገር ክትሰርሕ ክትሓስብ እንከለኻ ካብ ታህዋኽ፣ ብስምዒታዊ ረስኒ ዝግዛእ ድሌት፣ ክኸውን’ዩ ዝብል ውሕስነት ዘይብሉ የዋህነት ዝደሓነ ኣብ ምሉእ ኣፍልጦን ርእሰ ተኣማንነትን ክስረት ከም ዘለዎ ምርዳእ የድሊ።

Add a comment

መግለጺ መሪር ሓዘን ብመስዋእቲ ብጻይና ገዛኢ ኪዳነ

 

ብጻይናን ሓውናን ተጋዳላይ ገዛኢ ኪዳነ ካብ ዕሸል ዕድሚኡ ጀሚሩ ንነጻነት ሃገሩን ንዝፈትዎ ህዝቡን ካብ መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ሓራ ንምውጻእ ዝፈትዋ ህይወቱ ከወፊ ካብ ቶም ኣንጊሆም ዝተበገሰን ልዑል ታራን ግደን ዝነበሮን ባእታ እዩ። ብስም ኩሎም ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት
ኤርትራን - ጨንፈር ጀርመን ከምኡ’ውን ኣብ ጀርመን ዝርከቡ መቃልስቱን ፈተውቱን ኣዕርክቱን

Add a comment

ናይ ጥፍኣት ፖሊሲን ፋሽሽታዊ ተግባርን ህግደፍ፡ ብምጥራር ዶብ ኣይሕከምን

ኣብ ካልኣይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ካብ ውሽጣዊ ናይ ሰላም ድሌቱ ዝብገስ ዘይኮነ፡ ብናይ ደገ ሓይሊ ግበር ተባሂሉ ብዘይ ዝኾነ ኤርትራዊ፡ ሕጋዊ ትካላዊ ውሳኔን ፍቓድን ህዝቢ ከየማኽረን ብሃንደበትን ብቐጥታን ጉጅለ ተዛተይቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንሰድድ ኣለና፡ ንፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ ዘለዎ ድኽመታት ክወጽእ ክንሕግዞ ኢና ክብል ከይሓፈረ ተዛሪቡ። ነዚ ምስ ሰምዑ፡ ኣብ ክንዲ ከመይ? ስለምንታይ? እንታይ ድዩ ክበሃለና ጽኒሑ ኢሎም ዝግረሙ፡ ሕቶ ዘልዕሉን ዝሓፍሩን ከም ዘለዎ ብታሕጓስ ተቐቢለሞ። ከም ዓቢ ሃገራዊ ዓወት እናተቐባበሉ የሰራስርዎ ኣለው።

Add a comment

ጋዘጣዊ ናይ ደገፍ መግለጺ ንፈስቲቫል ደንቨር

ንሕና ኣብ ከተማ ኣትላንታ ንመጀመርታ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ (August 3 – 5) 2018 ሰፊሕ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ፈስቲቫል ኣትላንታ ኣብ ምድላው እንርከብ: ብስም ህዝብን ሓይሊ ዕማምን ናይቲ ባዓል ነዚ ዝስዕብ ናይ ደገፍ መግለጺ ናብ ብጾትና ኣባላት ስኒት ፈስቲቫል ደንቨር ነቅርብ ኣሎና:: ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዕለት ኣርባዕተ 2018 ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ፈስቲቫል ብዓወት ክዛዘም እናተመነና ብወገና ኩሉ ዓቅምና ብምውፋር ነቲባዓል ዕውት ክኸውን ኣብ

Add a comment

መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዚ ቀረባ ክራኸቡ ምዃኖም ተገሊጹ

Osman Werkneh

መራሕት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዚ ቀረባ እዋን ክራኸቡ ምዃኖም ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስተር ነዚ ዘፍለጠ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘንሓሉ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዛዚሙ ሎሚ 28 ሰነ ናብ ሃገሩ ንዝተበገሰ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ምፍናው ምዃኑ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ሓቢረን።።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ወኪል ናብ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ደብዳቤ ከምዝልኣኸ'ውን እቲ ሚኒስተር ጠቒሱ።

Add a comment

ሰይጣን ብለይቲ ኣብ መልኣኽ ክቕየር ዘይሕሰብ'ዩ

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ንዓለም ዘደነቐ ፖለቲካዊ ተርእዮ ተኸሲቱ ሪኢና። እዚ ፖለቲካዊ ተርእዮ'ዚ ምናልባሽ ምስቲ ናይ ጎርባቾቭ ኣብ ሩስያ ዘተኣታተዎ ምዑት ፖለቲካዊ ስጉምቲ፣ ንሶቭየት ሕብረት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ብሙሉኡ ምብራቓዊ ደንበ ሓጹር ዘፍረሰ ተመሳሳልነት ከይሃለዎ ኣይተርፍን ኢዩ። ዶክ. ኣቢይ ዝዛረቦን ዝገብሮን ሓደ ኢዩ። ወርሒ ኣብዘይመልእ ንዘቤታዊ ይኹን ዲፕሎማስያዊ ስራሓቱ ዓለም ብኣንክሮት ትዕዘቦ ኣላ።

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ

ውድብና፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ብዕለት 8 ሰኔ 2018 ኣብ ዘውጸኦ ጋዜጣዊ መግለጺ፥ ኢህወደግ ንስምምዕ ኣልጀሪስ ኣመልኪቱ ናይ ዶብ ምሕንጻጽ ውሳኔ ንምትግባር ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣሞጊሱ፥ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ኣወንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ግብረ መልሱ ከመይ ኮን ክኾውን እዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ምንባሩ ዝዝከር ኢዩ።

Add a comment

ሰማእታትና ዝቐስኑን ህዝብታት ኤርትራ ዝድበሱን፡ ዝወደቕሉ ህዝባዊ ሓርነታዊ ዕላማ መሊኡ ሽትኡ ምስ ዝወቅዕ ጥራሕ እዩ፡

ኤርትራ ከም ሓንቲ ጥምርቲ ሃገር ብመግዛእቲ ጣልያን ካብ ዝቖሞትሉ፡ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ገዛእቲ ስርዓታት ኤርትራዊ ጉልበት ክምዝምዙን ባህርያዊ ሃብታ ክብዝብዙን ብሓይሊ ብረት ጨቚኖም ካብ ዝሓዙሉ ግዜ፡ ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎምን ሓርነቶምን ክብሉ፡ ንከባቢ  ምኢቲ /100/ ዓመት ዝኸውን ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ። ብፍላይ ከኣ ኣብቲ ድሒሩ ኣንጻር ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንሳላሳ ዓመት ዝተኻየደ ዝተናውሐ ሓርበኛዊ

Add a comment

ሓርበኛ ተቃላሳይ ገዛኢ ኪዳነ

ሓርበኛተቓልሳይክቡር ብጻይና ገዛኢኪዳነ  ድሕሪ ነዊሕ ሕማምን ብግቡእ ክእለ ድሕሪ ምጽንሑን ብዕለት19 ስነ2018 ካብዛዓለምብመስዋእቲካባና ብምፍላዩመሪሕነትን ጠቅላላ መስረታትን ውድብ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ መሪርሓዘንይስመዓና።

Add a comment

ብምኽንያት ዕረፍቲ ሐርበኛ ገዛኢ ኪዳነ መግለጺ መሪር ሐዘን

ብምኽንያት ዕረፍቲ ስዉእ ሐርበኛ ገዛኢ ኪዳነ፡«፡መግለጺ መሪር ሐዘን፡ደቂ ኤረይ ኣለኹም ዶ፡ ሐርበኛታትና በብሐደ ነፋንዎም ኣለና፡«፡ወየ ወየ ሕጂ ውን ሐርበኛ ገዛኢ ኪዳነ ብሞት ተፈልዩና???፡«፡ሐመድ ዓዶም ሐሪምዎም ጀጋኑና፡«

Add a comment

ናይ ጥፍኣት ፖሊስን ፋሽሽታዊ ተግባርን ህግደፍ፡ ብምጥራር ዶብ ዝሕከም ኣይኮነን።

ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ዝተኸፍለ ይከፈል ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ክብረት ልኡላዊ መሬት። ሰራዊት ወያነ ካብ መሬትና ጠቕሊሉ ከይወጽአ ዝርርብ’ዶ ዘተ’ዶ ዝበሃል ዘበት ክብሉ ጸኒሖም። መንግስትና ሓቀኛ’ዩ። ሕጋዊ’ዩ። ርሑቕ ዝጥምት ፈታዊ ህዝቡን ሃገሩን’ዩ። ንዓለም ክመርሕ ዝኽእል’ዩ። ንሕና ኸኣ ኣብ ጎኑ እናበሉ፡ ብዕሙት ኣምልኾ ክህውትቱ ጸኒሖምን ኣለውን ኣብ ዝብል ምስ በጻሕና’ዩ ተቓሪጹ ነይሩ። ካልኣይ ክፋሉ ድማ እነሆ

Add a comment

ገብሩ ኣስራት መን ኢኻ? ከነላልየካ ምስ ዘይፈልጡኻ

ኣብ 1998... ስድራ ቤታት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተፈናቒሎም ኣብ ሃገር ቤቶም ክጉዓዙ እንከለዉ መሬት ኣምሓራ ሰጊሮም ኣብ መሬት ትግራይ ምስ በጽሑ፡ ክንዲ ዘኸለስኩስ ኢደይ ተነኸስኩ ከምዝበሃል... ሃጸያት ኢትዮጵያ.. ምኒሊክ ቀጺሉ ኸኣ ሃይለስላሴ ገፊዖም ክሳዕ መፈጠሮም ጠንጢኖ (ከምዚ ሕጂ ውልደኦም ዝራኣቶ ህ.ግ.ደ.ፍ.ዘሳቕዩና ዘለዉ)ተሳቕዮም ክስደዱ ምስ ተገደዱ ንሕሉፍ ታሪኽ ጥልመት ብዓል ራስ ኣሉላ ተወጊኑ መዕቆቢ ክሳዕ መፍረይን ምዕባሌን ዝለገሰሎም ህዝቢ ኤርትራ ኣሉ ኢሎም... ኪዱ ልዓድኹም.. ኪዱ ለገዛኹም ኢትዮጵያ የብጽሓኩምን ኢሎም ክሳዕ መረብ ሰጊሮም ኣብ መሬቶም ዝኣትዉ ብደናጉላ ምድርባይ ዘፈነውዎም ኣብቲ  ሰዓት እቲ መን ነይሩ ኣማሓዳሪ ክልል ትግራይ? በሊዔ ኣሉ ገብሩ ኣስራት ምንባሩ ኣሹንዃይዶ ሰብ ፍጡር እቲ ደናጉላ እውን ዝምስክሮ እዩ።

 

Add a comment

ናይ መን ደሞክራሲ?

ሰላም ተሳኢኑ ምልኪ ምስ ነገሰ ናይ ህዝብታት ልኡላውነት ፍጹም ምስ ተጋህሰ ናይ ውጹዓት ደም ንከንቱ ምስ ፈሰሰ ስድራ ቤታዊ ህይወት ምስ ተሓመሰ ጸረ-ጭቆና ቃልሲ ዳግም ተሓደሰ።

Add a comment

መስዋእቲ ሓርበኛ ተቓላሳይ ገዛኢ ኪዳነ (ወዲ ኪዳነ)

ብሰሉስ ዕለት 19/06/2018ልክዕሰዓት07.00 ናይ ኣጋ ምሸት ገዲም ተቓላሳይ ሓርበኛ ገዛኢ ኪዳነ ኣባል ፈጻሚ ኣካልን ሓላፊ ዝምድናታት ወጻኢ ጉዳያትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም፡ ኣብ ሽወደን ከተማ ጎተንበርግ፣ ካብ’ዛ ዓለም ብመስዋእቲ ተፈሊዩና ምህላዉ ንኩሉ ደላዪ ፍትሒ ብሓፈሻ ንብጾቱን ፈተውቱን ድማ ብፍሉይ መሪር ሓዘን እናተሰማዓንና ንሕብር።

Add a comment

ብሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ኣቶ የማነ ገብርኣብን ዝተወከለ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ

Eritrean delegation in Addis

ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብርኣብን ዝተወከለ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ፣ ብዛዕባ ዘተ ሰላምን ምሕንጻጽ ዶብን ፈላም ዘተ ንምክያድ ሎሚ 26 ሰነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ።

እቲ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝትኣተወሉ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እታ ሃገር ዶክተር ወርቅነ ገበየሁን ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ድሙቕ ኣቀባብላ ጌሮምሉ።

Add a comment

ንኡስ ጨንፈር ከለንን ከባቢኣን ሃድኤ ሕድሪ ዕላዊ ወርሓዊ ኣኼብኡ ኣካይዱ

ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ንኡስ ጨንፈር ከለንን ከባቢኣን ዕላዊ ወርሓዊ ኣኼብኡ ብዕለት 17. 06. 2018 ኣካይዱ። ዕላዊ ወርሓዊ ኣኼባ ብኣቦ መምበር ንኡስ ጨንፈር ብእንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ድሕሪ ምኽፋት ካብ መሪሕነት ውድብ ዝተላእከ ሓበሬታታትን መምርሕን ንኣኼበኛ ሓቢሩ።

Add a comment

መርድእ

ክቡር ሓውና ዘማርያም ገብሪሂወት ብዝሓደሮ ሕማም ምኽንያት ከም ዝዓረፈ ንሕበር። ፍትሓት ንዕለት 29.06.2018 ሰዓት 9:00 መስዋዕቲ ቅዳስየ ብግዕዝ ኣብ በተክርስትያን

 St.Maria Himelfahrt ጥቃ Bahnhof Mossingen ሰዓት 11:00 ቀትሪ ኣብ ከተማ Mossingen Friedhof Aiblestraße  72116, Brunnenstraße 72116  ክፍጸም ኢዩ።

ድሕሪ ፍጻምየ ግባኣተ መረት ቀባሮ ዝዓርፍሉ ኣድራሽ St.Michael Katholische kirche Hechingen str. 45 /72072 Tübingen.

 ኣቃቡሩና ይብሉ

 ሙሉኣት ስድራቤት

 

 

Add a comment

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፣ "ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኡኽ ንምስዳድ ንብገስ ኣለና" ክብል ገሊጹ

Issaias Afewerki

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፣ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ሎሚ 20 ሰነ ኣብ ዘስምዖ ቃል፣ "ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኡኽ ንምስዳድ ንብገስ ኣሎና" ክብል ገሊጹ።

እቲ ፕረዚደንት ነዚ ዝገለጸ፣ ብወገን እቲ ኣብ ናይ ምስግጋር መድረኽ ኣሎ ዝበሎ ናይ ለውጢ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ እወታዊ ምልክታት ስለዝተራእዩ፣ ኣብ ሃናጺ ጽምዶ ንሰላም ንምስታፍ ምኳኑ ጠቒሱ።

ኢትዮጵያ፣ ንስምምዕ ሰላም ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ብምሉእ ከምእትቐበልን ከምእተተግብርን ድሕሪ ምግላጻ፣ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ መግለጺ ከይተዋህበ'ዩ ጸኒሑ።

Add a comment

ሕጂስ ይኣክል ኢልና ባዕልና፡ ብዝዕባ መሰልን፡ ክብርን፡ ህዝብናን፡ ልዕላውነት ሃገርናን፡ ንውስን።

ክቡራትን፡ክቡራንንኤርትራውያንተቐማጦ  ከተማ ስያትልን ከባቢኣን፡ ኣብ’ዛ ግዜ’ዚኣ ኤርትራ ሃገርና፡ ብኣማእት ኣሸሓትን፡ ዝቑጸር ሂወት ጀጋኑኣን፡ ናይ ኣሽሓት ምልዮናት ዝዋግኡ ካሊእ ሃብትን ፡ንዋትን፡ ከፊላ ዘምጽኤት ነጻነት ሃገር፡ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈዎርቂን ውሑዳት ዓሽኽሩን ብጥልመት ተመንዚዓ ኣብ  መዘና ዘይብሉ ህዝባዊ ህልቂትን፡ መከራን፡ ውርደትን፡ ሃገራዊ  ዕንወትን ፡ ድሕሪ ምጽንሓ፡ ሕጂ’ውን እንተኾነ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን፡ ኣብ ስደትን፡ ከርተት ዝብል ዘሎ ህዝባ ኣዝዩ ከፊኡዎ እዩ ዘሎ፡፡

Add a comment

ብምህሮን ተመክሮን ዘይግራሕ ባህሪ

ባህሪ ደቂ-ሰባት ልክዕ ከም መልክዕና ፍልልይ ኣለዎ። ናይ ገለ ብኣብዘሓ ሕብረተ-ሰብ ቅቡል ዝኾነ ብምቕሉልነት፡ ፍትሓውነት፡ ግሉጽነትን ሓባራውነትን ዝግለጽ’ዩ። ናይ ገለ ዘይተጓዳኢ ግን ከኣ ኣዝዩ ልምሉም። ናይ ገለ ብትምህርትን ተመክሮ ስራሕን ዝሃብተመ ለባም ሓላፍነታዊ፣ገለ ኸኣ ልክዑ ዘይፈልጥ ዝነብረሉ ሕብረተ-ሰብ ዘይቅበሎ ንዓይ ይጥዓመኒ ዝማእከሉ መን ከማይ ዘዘውትር ስጊንጤር’ዩ። መሰረት ናይ’ዚ ኩሉ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ርእይቶ ክህብሉ ንዕዘብ። ናይ ዝበዝሑ ርእይቶ ግን

Add a comment

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)

መግለጺ ኣቦ መንበር ሰዲህኤ ብዛዕባ ህልዊ ምዕባለታት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰዲህኤ)፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ጐንጺ፡ ብሰላምዊ ኣገባብ ክፍታሕ ክቃለስን ክድግፍን ከምዝጸንሐ መርገጻቱን ሰነዳቱን ዘረጋግጽዎ ሓቂ ኢዩ።

Add a comment

ደቂሶም ግዲ እፎይ ኢሎም?

ኣንጊሆም ኣለልዮም ንናይ ሎሚ ሓደጋ ከሎ ጌና እወ ክብረት ሰብ ከይወረደ ዕዳጋ ኣብ ኣፍ ህዝብና ከይኣተወ መሐንገጋ ክምክትዎ ከምክንዎ ተኲሶም በድራጋ።

Add a comment

"ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሰሙን'ዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ'ዩ፣" ኣፈኛ ሚ/ጉ ወጻኢ ኢትዮጵያ

Meles Alem 2

ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ፣ ብዛዕባ'ቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ናይ ሰላም እማመ ንምዝርራብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ምዃኑ ንኣፈኛ ሚኒስይትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ ሮይተርስ ኣፍሊጡ።

እቲ ልኡኽ ብመን ዝተመርሐ ምዃኑ እኳ እንተዘይተፈልጠ፣ ኣብዚ እዋን'ዚ ኣብ ኣመሪካ ምስጢራዊ ዑደት ከካይዱ ዝቐነዩ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማን ገብርኣብን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ከምዝርከብዎ ተገሚቱ ኣሎ።

Add a comment

`ምቕባል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ፡ ብግብራውነት ክስርሓሉ ኣለዎ ` ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ

ብኢህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ኣልጀርስ ንዝተፈረመ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሉእ ንምሉእ ከምዝተቐበሎን፡ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ-ኩነት ንምትግባሩ ከምዝወሰነን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣፍሊጡ`ዩ።

ብዛዕባ`ዚ ውሳነ ዝተፈላለዩ ግብረ-መልሲ ካብ ዝህቡ ዘለዉ ሓደ፡ ኤርትራዊ ተቓዋሚ ፓርቲ፡ ሰልፊ ደመክራሲ ኤርትራ: ሓደ መግለጺ ኣውጺኡ`ሎ።

Add a comment

ንጃንዳ ህግደፍ ስምዕታ

ሰላም ደቂ ኤረይ ደለይቲ ፍትሒ ኣለና ዶ ሕጂ እዩ እዋኑ ክንጥርነፍ ከም ማእዶ፡«፡ ንጃንዳ ህግደፍ ስምዕታ ርሑቕ ኣይኮነን ዝበሃለሉ ቱታ፡

Add a comment

ቅልዕቲ ደብዳቤ ንኣሰናዳእቲ ህዝባዊ ዘተ ኣብ ፍራንክፈርት (ጀርመን) 09/10/11 - ነሓሰ

 

ኣብ ኤርትራ ተከሲቱ ዘሎ ሽፍትነት ሽሕ እኳ ብዉሑዳት ጠላማት ይወነን እምበር እቲ ጠንቂ ወይ ህላዌኦም ካብ ብኩራት ተቓወምቲ ወይ ደለይቲ ግትሒ ዝስመዩ ከም ዝኾነ ብሩህ ሓቂ እዩ።         እዚ ኸኣ...  እክብካብ ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ንጹር ዕላማ ህልቂትና ጽንተትና...  ጥልመት መስዋእትነታትና ስለ ዝኾነ... ኣብ ክንዲ ቀጻሊ ጠሊሞም ወይ ጠላማት ምባል እሞ ንኸይጠልሙ ምዕጋትን ምብርዓኖምን ተግባራዊ ዕማም ብወገን ተቓወምቲ ሰለ ዘይተራእየ ሽፍትነቶም ክቕጽሉ ሰጣሕ ባይታ ስለ ዘለዎም ብብዕለቱ ኣብ ክንዲ ዝርዕዱ. . . እናሰወዱ ስለ ዝኸዱ ከምቲ ብሂል    ዓደቦና ... ጸርፊ እሞ ዝሓደግና የብልናን... እተን ከብቲ ግን ወሲዶመን እዮም በለ ጓሳ ዝተባህለ ብወገና ዝተዘርበ ነቐፌታ ንህ.ግ.ደ.ፍ. መዔቀኒ የብሉን እንተ ህ.ግ.ደ.ፍ.  ኣይሓደገን ዕላማኡ እንተተባህለ ርግጽ እዩ።

Add a comment

ግጭት ኢትዮ/ኤርትራን ኣፈታትሕኡን።

 Image result for ethiopia eritrea

ወቕታዊ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ኢትዮጵያ ካብቱ ካብ ቅድሚ ሰለስተ-ዓመታት ጀሚሩ፣ ክሳብ ቅድሚ 3ተ ኣዋርሕ ኣትዩዎ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ተገላጊሉስ ክሳብ ዞናውን ኣህጉራውን ተስፋታት ክህብን ድሮኳ መራሕቲ ኣፍሪቃን ሕቡራት መንግስታትን ናእዳታት ዘውሕዙሉ ዘለዉ ተርእዮ ኮይኑ እነሆ። ፖለቲካዊ ለውጥታት ኢትዮጵያን ቐርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ድማ ንኤርትራን ህዝባን ዓበይቲ ጽልዋታት ከም ዝህልዎ ኣይንጠራጠርን። ብመሰረት እቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቐድድ ዘሎ ባና ብርሃን ድሮኳ ነቲ ቀያዲ ብይን ውዕል ኣልጀርስ ንኻላኣይ ጊዝይኡ ተ

Add a comment

ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

ብምኽንያት 20 ሰነ ማዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ብሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ።

Add a comment

ኢሳያስ ውድብ ጥራሕ ኣይኮነን ሰሪሑ፡

ድሌቱ ዘተግብሩ መንነት ዘይብሎም ሰባት’ውን ሰሪሑ’ዩ። ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ኢልካ ህዝባዊ ሓይልታት ኢልካ ኢሳያስ፣ ሰልፊ ነጻነት ኢልካ ኢሳያስ፣ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኢልካ ኢሳያስ፣ ህግደፍ ኢልካ ኢሳያስ፣ ውዲት ኢልካ ኢሳያስ፣ ገበን ኢልካ ኢሳያስ፣ ጥልመት ምድንጋር፣ መን ከማይ መን ከምኡ ብግብሪ ዝረአ ዝውቱር ሓቂ’ዩ። እዚ ነውራም ባህሪያት’ዚ ከኣ፡ ምስ ንውሓት ግዜ ናብ ባህልን
ኣምልኾን ዝተሰጋገረ ይመስል። ብኣረዳድኣ ናይ ገለ ገሊኦም ኢሳያስ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን። ኤርትራዊ ጥራሕ ኣይኮነን። ተጋዳላይ ጥራሕ ኣይኮነን። መራሒ ጥራሕ’ውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ፍሉይ ፍጡር’ዩ። ፖለቲካዊ

Add a comment

መንገዲ ዓወት ገዲፍካ ብመንገዲ ስዕረት ለምም ይወገድ፡

ከም ድሌት ኩሉ ወዲ-ሰብ፡ ማሕበር፡ ፖለቲካዊ ውድብ ይኹን መንግስቲ፡ ክኾነሉ ዝምነዮ ሃንቀውታ ከም ዘለዎ ውሁብ ነገር’ዩ። እቲ ሃንቀውታ ብተናጸል ድዩ ሓባራዊ፣ ፍትሓዊ ድዩ ጸረ-ፍትሒ፣ ምኽንያታዊ ድዩ ኢ-ምኽንያታዊ፣ ገለ ብትሕዝቶኡ ገለ ከኣ ብኣቀራርባኡ ክፈላለ ይኽእል። ድሌትካ ወይ ሕልምኻ ፍትሓውን ምኽንያታውን እንተደኣ ኮይኑን፡ ክውን ዝኾነሎ ውጥን ኣውጺእካ ብተግባር ትሰርሓሉ እንተደኣ ኮይንካን ግዜ ክነውሕ መድረኽ ድማ ክመርር ይኽእል ‘ምበር ምዕዋቱ ኣይተርፎን። ይብጻሕ’ዩ። እቲ ሃንቀውታ ኢ-ፍትሓዊ እንተደኣ ኮይኑ ግን፡ ክንዲ ዝኾነ ብስስዐ ሃርር በሎ እናሓደረ ዝርሕቕ፡ ካብ ንጥፈታትካ ኣማሲኑ ኣዕነንዩ ዝቕትል’ዩ ዝኸውን።

Add a comment

ናይ ጥፋኣት ፖሊስን ፋሽሽታዊ ተግባርን ጉጅለ ህግደፍ ብምጥራር ዶብ ዝሕከም ኣይኮነን።

27 ዓመት ምሉእ ብዘይዕረፍቲ፡ ሃገራዊ ሰላም ተዘሪጉ። ሕግን ሕጋውነት ጠፊኡ። ወለዶ ዝቕይር መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ሞይቱ። ዕድላት ስራሕ፡ ኣስራሕን ሰራሕተኛን ሽታ ማይ ኮይኑ። ስድራ ቤታት ተበታቲነን፡ ኣብ ክንዲ ዳስ ሓጎስ፡ ዳስ ሓዘን በዚሑ። ዝነበረ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ኣንቆልቚሉ፡ ዘይነበረ ድሑር ከባብያዊ ስምዒታት ሳዕሪሩ። ሃገር ከደን ጽልምትምት ሰፊኑ፡ ብዘይመጽናዕቲ ብጭንቀት ካብ ቤትካን ሃገርካ ነፊጽካ፡ ስደትን ናይ ስደትን ኣተሓሳስባን ገዛኢ ዝኾነሉን ኤርትራዊ ሰብኣዊ ክብረት ብዓለም ደረጃ ዝተዋረደሉን መሰረታዊ ጠንቂ እንታይ’ዩ? ብሓላፍነት ዝሓተተሉ’ኸ መን’ዩ? መሰረታዊ መፍትሒኡ’ኸ ? ብርግኣት ገምጊምካ ዝተበታተነ ሓሳባትን ናይ ቃልሲ መሳለጥ

Add a comment

ጉጅለ ህግደፍ ብፍላይ ዓመተ 2018...................

ጉጅለ ህግደፍ ብፍላይ ዓመተ 2018 ካብ ዝኣቱ ንነጀው ካልእ ይትረፍ ከም መንግስቲ ንህልውናኡ ዘረጋግጽ ንጥፈታት ይገብር የለን ክብሉ ምንጭታት ሓቢሮም። ከም ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ መጠን፡ ንህዝቢ ክብል ዘይኮነ ንስለ ህላወኡን ቀጻልነቱን ኣብ ዘቤታዊ ኮነ ግዳማዊ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት እዚ ዝበሃል ስራሕ ይሰርሕ የለን፡ ብተግባር ኩሉ ንጥፈታቱ ኣብ ሓውሲ ደውታ’ዩ ዝርከብ ክብሉ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን

Add a comment

ሓርበኛ ተቃላሳይ ገዛኢ ኪዳነ

መስዋእቲ ተቃላሳይ ገዛኢ ኪዳነ ሕማሙ ከይሰማዕና ኣብ መርበብ ሓበረታ  ምስ ተመልከትና ፣ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን  መግለጺ የብሉን። ጂግና ተቃላሳይ  ገዛኢ ኪዳነ ሓርነታዊ ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ምዕራፉ ከየብጽሓካ ዓለም ኣርኪባትካ። ብሓቂ እናሓዘንና

 ኣምላኽ ኣብ ገነቱ ይቀበልካ።

Add a comment

ኣብ ማንቸስተር ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዝተጎሃሃረ ናዕቢ ብውሑዱ ሸሞንተ ሰባት ብፎኪስ ቆሲሎም

manchester rebeshaኣብ ማንቸስተር ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዝተጎሃሃረ ናዕቢ ብውሑዱ ሸሞንተ ሰባት ብፎኪስ ከምዝቖሰሉ ማዕከን ሓበሬታ ማንቸስተር ኢቭኒን ኒውስ ኣፍሊጡ።

ኣብቲ ብቀዳም 16 ሰነ ኣብ ሓደ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ፌስቲቫል ዝካየደሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ዝተላዕለ ግጭት፣ ኣብ ኣፍደገ’ቲ ስዳድዩም ተኣኪቦም ዝቃወሙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብ ውሽጢ ብምእታው ኣብ ልዕሊ’ቶም ዝሳተፉ ዝነበሩ ካልኦት ኤርትራውያን ድሕሪ ዘካየዱዎ መጥቃዕቲ ከምዝተበገሰ፣ እቲ ማዕከን ሓበሬታ ብተወሳኺ የረድእ።

ፖሊስ’ታ ከተማ ኣብ ዝሃቦ ቃል፣ ከባቢ ሰዓት ሰለስተ ኣብቲ ስዳድዩም ዕግርግር ከምዝተላዕለ ኣብ ዝተሓበረሉ እዋን ብኡ ንብኡ ኣኽበርቲ ጸጥታ ብምውፋር ነቲ ኩነታት ከህድኦ ከምዝኸኣለ ሓቢሩ። ካብቶም ቁጽሮም ከባቢ ሰላሳ ክኾኑ ዝኽእሉ ተቓውሞ ዘካየዱ ኤርትራውያን ሓያሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖሊስ ኣትዮም ከምዘለዉ’ውን ይገልጽ።

ኣብቲ ቦታ ዝተዋፈራ ሸሞንተ ኣምቡላንስ ን12 ሰባት ናይ ቀዳማይ ረዲኤት ብምሃብ ከምዘፋነወኦም ተገሊጹ። ኣብ መንጎ’ቶም ዝቖሰሉ ህጻናት እውን ከምዝርከብዎም ፖሊስ’ታ ከተማ የመልክት። ኩሎም’ቶም ዝቖሰሉ ብኡ ንብኡ ክፋነዉ እንከለዉ ሓንቲ 46 ዓመት ዝዕድሜኣ ጓለንስተይቲ ግና ናብ ሆስፒታል ቴምሳይድ ከምዝተወስደት ይግለጽ።

====================

Add a comment

ብጎይትኦም ኩፍሎም ዝቅረበ ቓል፣ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ጅኔብ፣ ናይ 22 ሰኔ 2018ዓም

ኽቡራትን ክቡራንን ካብ ቀረባን ሩሑቕን ንስለ መሰለኩምን ስለ ዝሳቐ ዘሎ ህዝብኹም ድኻምኩምን ግዜኹምን ገንዘብኩምን ኣጥፊእኩም ዝመጻኩም፣
ኽቡራትን ክቡራንን ብሚኽንያት ጥዕናን ስራሕን ክትካፈሉ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ብገንዘብን ብሓሳብን ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ክዉን ክኸውን ዝሓገዝኩም፣

Add a comment

ሃገራዊ ጻዊዒት ንኹሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ ካብ ሽማግሌ ሰላማዊ ሰልፊ 22 ሰኔ 2018 ኣብ ጀኔቫ

ኲነታት ሃገርና ንኣኹም/ኽን ዜጋታት ኤርትራ ምግላጽ ንዝቀበረ ምርዳእዩ። ሃገርና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብቑዋም ዝመራሕ መንግስቲ ቀዳማይ ጠለባ ኮይኑ ኣሎ። ህዝብና ከኣ ይኣክል ኣብ ሃገርና ካልእይ ዜጋ ኮንካ ምንባር ዪብል ኣሎ። ህግደፍ ካብ ቓላቱን ካብ ጽሑፋቱን ን27 ዓመት ነዛ ሃገር ነባሪ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘይሰርሔ ኣረጋግጺልናዩ። ብሕግን ብዲሞክራስን ነዛ ሃገር ክመርሓ ሓሳብ ከም ዘይብሉውን ኣብ ቅድሜና ደርጉሕዎ

Add a comment

ብውዲት ክሳብ ማዓስ ክልተ ህዝብታት ክነብዕ

ሰላም ደቂ ኤረይ ደለይቲ ሰናይ«ብውዲት ክሳብ ማዓስ ክልተ ህዝብታት ክነብዕ፡«፡ንብዓት ኣደታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከብቅዕ፡«፡ደጋጊምና ንሐቀኛ ፍታሕ ንጽውዕ፡«፡

Add a comment

تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

يسر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية أن تتقدم إلى الشعب الإرتري وعموم المسلمين في العالم  بأصدق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، راجية من الله أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات. كما تتمنى أن يحتفل شعبنا بمثل هذه المناسبات بعد إسقاط النظام الديكتاتوري والتخلص من كل المآسي التي خلفها في البلاد، وقيام نظام ديمقراطي ينشر في ربوع وطننا الحبيب السلام والاستقرار والازهار والعزة والرفعة.

                   كل عـــام وأنتم بخير ،،

Add a comment

መግለጺ መሪር ሓዘን ብመስዋእቲ ገዲም ተቓላሳይ ብጻይና፣ ገዛኢ ኪዳነ !!

መስዋእቲ ገዲም ሓርበኛ ተቓላሳይ፣ መራሒናን ብጻይናን፣ ገዛኢ ኪዳነ ምስ ሰማዕና ዝተሰማዓና ሓዘንን ስንባደን ብጣዕሚ መሪርን ከቢድን እዩ። ሓርበኛ ተቓላሳይ ብጻይና ገዛኢ፡ ኣብቲ ንነዊሕ እዋን ዝሓመሞን ዝተሳቐዮን፣ ንኹነታት ሃለዋቱን ጥዕንኡን ብዝምልከት፣ ብዙሕ ኢና ክንሻቐልን ክንሓስብን ክሳብ’ውንክንፈርሕን ጸኒሕና። ብጻይና ሓርበኛ ተቓላሳይ ገዛኢ ኪዳነ ግን፣ በቲ ዘርእዮ ዝነበረ፣ ሓያል ሞራል ዝሓዘለ፣ ናይ ቃልሲ ንያቱ፣ ተቓሊሱ ዘቃልስ ብጻይ ስለ ዝነበረ፣ ነቲ ኩሉ ፍርሕናን ሻቕሎትናን፣ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ፣ ቦታ ዘይህብ ሞራል እዩ ከዕጥቐና ጸኒሑ። እነሆ ግን፣ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይተርፍ

Add a comment

ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 2 ሽሕ ኤርትራውያን ዶብ ብምስጋር ዑቕባ ከምዝሓተቱ UNHCR ገሊጹ

refugees in ethiopia

ኣብዛ ዝሓለፈት ወርሒ ግንቦት ጥራይ ልዕሊ 2 ሽሕ ኤርትራውያን ዶብ ብምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ከምዝሓተቱ ንመግለጺ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ካብ ኣዲስ ኣበባ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሺንሁዋ ሓቢሩ።

እቲ ወኪል ስደተኛታት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ኣብዘን ዝሓለፋ 5 ኣዋርሕ ናይ 2018ብድምር 29,211 ስደተኛታት ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ከምዝኣተዉ ብምጥቃስ፣ እዚ ቁጽሪ'ዚ ንጠቕላላ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ልዕሊ 900 ሽሕ ክብ ከምዘበሎ ኣፍሊጡ።

Add a comment

መስዋእቲ ሓርበኛ ተቓልሳይ፡ ገዛኢ ኪዳነ

ሓርበኛ ተቓልሳይ፡ ገዛኢ ኪዳነ ኣባል ፈጻሚ ኣካልን ሓላፊ ዝምድናታት ወጻኢ ጉዳያት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራብዘጋጠሞ ሕማም ብዕለት 19 ስነ 2018 ካብዛ ዓለም ብመስዋእቲ ብምፍላዩ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን ንገልጽ።

Add a comment

ርሑስ በዓል ዒድ ኣል ፈጠር ኣል ሞባረክ

ንኣመንቲ ምስልምና ኤርትራዊያንን ንህዝቢ ዓለምን፡«፡ እንቋዕ ጸመሉጓም ፈትሐልኩም፡ርሑስ በዓል ዒድ ኣል ፈጠር ኣል ሞባረክ፡«፡ቀዳዊና ዒድ ይግበሮ፡«፡ ኣሚን ኣሚን፡«፡  ብሽም ኣባላት ተ.ሐ.ኤ ዞባ ጀርመንን,ብሽም ኤርትራ ንኤርትራዊያን ኢሎም ዝተሰዉኡ ሃገረዋያንን፡«፡ ብሽም ሐርበኛታት ዋዕሮታትን ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢልኩም ንፍትሒን ንሐርነት ትቃለሱ ዘለኹም ኤረትራዊያንን፡«፡

 

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

 ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)  ብ19 ሰነ 2018 ብጻይና ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ገዛኢ ኪዳነ፡ ኣባል ፈጻሚ ኣካልን ሓላፊ ናይ ወጻኢ ጉዳያትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ሃገረ ሽወደን ምስውኡ ምስ ሰምዐ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ።

Add a comment

ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምድጋፍ ቅኑዕ፡ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ሕግብግብ ምባል ጌጋ፡-

ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ብሓበራ ኣቐዲመ ናይ ኣኽብሮት ሰላምታይ የቕርበልኩም፡፡ ቀጺለ፡ እቶም ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ልኡላውነት መሬት ኣሳቢብኩም፡ ልኡላውነት ህዝቢ ዝረግጽ መንገዲ ተኸቲልኩም ኣብ ጁባ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ዝኣተኹምን ትኣትው ዘለኹም ወገናት፡ ጠንቅን ሳዕቤንን፣ ሓቅን ሓሶት፣ ልኡላውነት ህዝብን ግዝኣታዊ ልኡላውነትን፣ ሓሳብን ተግባርን፣ መንገዲ ዓወትን ስዕረትን፣ ተሓዋዊስኩም ይመስለኒ። ከመይ ይብል ለባም” ከመይ በሉ። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት፡ ብዓይነቱ ኮነ ዓቐኑ ብዙሕ ዋጋ ስለዝተኸፍለ፡ እቲ ዝሓለፈ ምረት እናዘከርኩም፡ ሎሚ

Add a comment