ንኣባላት ውድብ ግሃድኤ-ሕድሪ ኣኼባ ተኻይዱ፡

ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት ሕጻጽ፡ ዓዲ-ሓርሽን ማይ-ዓይንን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ካብ ዕለት 10 ክሳብ 11 ሰነ 2018 ኣኼባ ከምዝተኻየደ ናይቲ ከባቢ ሓላፊ ህዝባዊ ውደባ ካብ ሽረ ሓቢሩ፡፡

Add a comment

ሓጺር ጸብጻብ ሰሚናር ንዝኽሪ መዓልቲ ነጻነት ኣብ ፍራንክፈርት

ትማሊ ቀዳም ዕለት 2.6.2018 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ኣዳራሽ ሳልባው ንዝኽሪ መዓልቲ ነጻነት ሰሚናር በቲ ዝተመደቦ መሰረት ተኻይዱ። ቅድሚ ምጅማር ሰሚናር ብምክንያት ሞት ተጋዳሊት ድምጻዊት ጸሃይቱ በራኺ ብንጉሰ ሃይለ (መንሰዓይ) ሓጺር ምስክርነትን ተዋሂቡ። ስእላ ምስ ሽምዓ ኣብቲ ኣዳራሽ ህያው ኮይኑ ዊዒሉ።

Add a comment

ሕማቕ ጓሳ ብበትሩ ይውቃዕ

ህግደፋውያን ሻዲኖም፡ ኣብ ልዕለና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሸይኖም። ንሕና እቶም ህዝቢ ድማ፡ እንተገረፍናኩም፣ እንተጠመኹም እንተጸማእኩም፣ እንተዓረቕኩም እንተሓመምኩም፣ እንተተጸረፍኹም እንተተኸላበትኩም፣ እንተተጨልገምኩም እንተተቐጥቀጥኩም፣ እንተተጨወኹም እንተተኣሰርኹም፣ በብዓይነቱ ስቅይታዊ መግረፍቲ እንተተፈጸመኩም፣መሰለይ ክብረተይ፡ ሰላም ደሞክራሲ፡ ሕጊ ፍትሒ፡ ኣይትበሉ ተጸመሙ ትም ሕትም በሉ ኢሎምና። እንተ ብውነ እንተብፍርሒ ዝተበሃልናዮ ተቐቢልና ፍርቂ ስጋና ተቖሪጹ እናተወ

Add a comment

ማሓመዶ ጋሳማ፡ ሓልዮት ሰብኣውነት ብተግባር ዘረጋገጸ ኣፍሪቃዊ ጅግና

ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት 2018 ኣብ ፓሪስ ዋና ከተማ ሃገረ ፈረንሳ፡ ብግዝያዊ ስልጣንን ጠቕምን ካብ መስመር ሰብኣውነት ንዝወጽኡ ተረርቲ ልቢ ደው ኢሎም ምስ ነብሶም ክረዳድኡ ዝድርኽ፡ ሓልዮት ሰብኣውነት ንዘለዎም ከኣ፡ ዝያዳ ኣብ ርእይቶኦም ጸኒዖም፡ ዘርኢ፣ ቋንቋ፣ ሕብሪ ቆርበት፣ ሃብትን ጂኦራፊካዊ ካርታን ከይዓገቶም ንውሽጣዊ እምነቶም ብተግባር ክትርጉምዎ ዘተባብዕ፡ ህይወት ሰብ

Add a comment

ዘይበሊ ሕማም

ብዛዕባ ሰላም ሕውነት ይዝምር የእዊ መሲሉ ክረአ ይደሊ ፍትሓዊ ድሕር ዘይብል ብዋጋ ካልኦት ክጻወት ብሓዊ ኩለንተንኡ ቅንዕና ዘይብሉ ተገራጫዊ።

Add a comment

ኣብ ሊብያ ካብ ኢድ ነጋዶ ሰብ ከምልጡ ካብ ዝፈተኑ ስደተኛታት 15 መይቶም ልዕሊ 20 ከም ዝቖሰሉ ተፈሊጡ

ኣብ ሃገረ ሊብያ ብኣማእት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ስደተኛታት ከም ዘለው፣ ገለ ብነጋዶ ሰብ ዝተሓተትዎ ገንዘብ ከፊሎም ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ክሰግሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መኸዚኖታት ብጅሆ ተታሒዞም ኣብ ትጽቢት ከም ዝርከቡ፣ ዝርከቡ ካብ’ዚኣቶም ብ23 ግንቦት 2018፡ ብኪዳነን ወሊድን ዝተባህሉ ደላሎ ተጠሊሞም ብካልኦት ተታሒዞም ክግረፉ ዘርኢ ምስሊ ከም ዘረጋገጸን ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓቢረን።

Add a comment

Story image for eritrean news from Aljazeera.com How Ethiopia's peace offer caught Eritrea's regime by surprise

Story image for eritrean news from Aljazeera.com

On June 5, Ethiopia announced it would fully accept and implement the 2000 Algiers Peace Accord that ended its border war with Eritrea.

Add a comment

ንሐቂ ሐቂ ንጌጋ ጌጋ እንተ በልና ኣይትቀዩሙና

ደም ስኒ ካብ ቱፍ ትብሎስ ትውሕጦ ይበዝሕ«ብድፈኖ ድፈኖ ዝመጽእ ለውጢ ስለ ዘየሎ፡ንሐቂ ሐቂ ንጌጋ ጌጋ እንተበልና ኣይትቀየሙና፡«፡

 

 

Add a comment

ካብ ኣመሪካ ናብ ኤርትራ ዝተሰጎገ መንእሰይ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ካይሮ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ

Cairo airport

ካብ ኣመሪካ፣ ተሰጕጉ ናብ ኤርትራ ዘምርሕ ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰያት፣ ኣብ ግብጺ መዓርፎ ነፈቲ ካይሮ ድሕሪ ምብጽሑ ርእሰ ቅትለት ከምዝፈጸመ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሩ።እቲ ዘርእሰናይ ኤርሚያስ ተስፋጽዮን ዝተባሀለ ወዲ 34 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ፣ ካብ ኣመሪካ ናብ ኤርትራ ንምስግጋር ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ካይሮ ድሕሪ ምርካቡ፣ ኣብ መሕጸቢ ሰብነት ናይቲ ተታሒዝሉ ዝነበረ ቦታ' ብቀዳም 9 ሰነ'ዩ ሞይቱ ተረኺቡ።

ሬስኡ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳዱ፣ ነቶም ኣሰንዮሞ ዝመጹ ኣባላት ክፍሊ ኢምግሬሽን ኣመሪካ ከምዝተረከበ'ውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

Add a comment

ብልሽውና ህግዯፍ ይቐሊዕ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ናይ ሎሚ 3ይ ክፋል ጽሑፍና ካብ ንግዲዊ ትካሊት ህግዯፍ ሓዯ ካብ ዜዓበዩ ጨንፈራቱ፡ ብናይ ወጻኢ ዕዴጊ ዜጽዋዕ ናይ ሚእትን ኣርባዓን ትሽዓተን ሚልዮን ድሊር (149, 000, 000) ድቡ ዜጠሓሰ ብልሽውና ዗ቓልዕ፡ ኣብ ቐንዱ ኦሪጂናል
ሰነዲት ህግዯፍ ዜሙርኮስ ብመርትዖ ተሰንዩ ዜቐረበ መጽናዕታዊ ሰነዴ ኣቐሪብናልኩም ስሇ዗ሇና ምክት

Add a comment

ብዕንደራ ተጀሚሩ ብክሳራ ዝቐጸለ ጉዳይ ሕጂ ኸ ናበይ?

ብዓመጽ ፍትሒ ተጓዲሉካ ወይ ጠቕሊሉ ተነፊጉካ ጸኒሑ፡ ብሓይሊ ድዩ ብሕጊ ነቲ ዓማጺ ስዒርካ ፍትሒ ኣብ ዝረኸብካሉ፣ ተማሂርካ ተመራሚርካ ኣወንታዊ ውጽኢት ኣብ ዘምጻእካሉ፣ ደሃይ ኣጥፊኡ ዝጸንሐ ኣባል ስድራ ቤትካ፡ ቀረባ ቤተ-ሰብካ ወይ ትፈትዎ ዓርክኻ ምስ ምሉእ ጥዕናኡ ብሂወት ኣብ ዝመጽኣሉ፣ ብባህሪያዊ ኣየር ምዝባዕ ተኸሲቱ ዝጸንሐ ደርቂ፡ ተፈጥሮ ገጻ መሊሳ ተወን ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጥሚታት ….ወዘተ ክትሕጎስ እንቋዕ ሓጎሰና ክትበሃሃል

Add a comment

ቓልሲ ስዯግኤ ብምጽሊም ኣይዕገትን’ዩ!!

ኮሎኔል ኣስመሊሽ ገብረመስቀል (ወዱሓፍቲ) ካብ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል ናይ ወጻኢ ስሇያ ሓሊፊ ዜተዋህበካ ክልተ (2) ዕሊማ ዗ሇዎ ስሇያዊ ተልእኾ ክትፍጽም ብጉልባብ ሕክምና ንሱዲን ኣቲኻ። ኣብ ካርቱም ምስ ገሇ ኣባሊት ሰልፊ ምብራቕ ሱዲን ኣብ ዜገበርካዮ ርክብ፡ ንስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዗ጸልም ሕሱር ፕሮፖጋንዲ ክትዜርግሕ ምፍታንካ ሚስጥር ህግዯፍ ስሇይተኸወሇና፡ ምንጭታትና ብመርትዖ ኣረጋጊጾም ዗ቕረቡዎ ሓበሬታ እንሆ ሕጂ’ውን ካብ ምቕሊዕ ድሕር ከም዗ይንብል

Add a comment

መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዘሎ ልፍንታዊ ሓይሊ ኢህወዴግ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ 5 ሰነ 2018 ብጉዳይ ዶባዊ ግጭት ርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተወስደ ብይን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝቕበሎን ከተግብሮቅሩብምዃኑን ገሊጹ።

Add a comment

መበል 33 ዓመት ፈስቲቫል ካስል ኣብ ከተማ ስቶክሆልም - ሽወደን

ከተማ ስቶክሆልም፣ ካብ ዕለት 20 ክሳብ 22/07/2018 መበል 33 ዓመት ፈስቲቫል ካስል ንምእንጋድ ኣብ ምሽብሻብ ትርከብ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕጽር ዝበለ ድሕረ ባይታ ፈስቲቫል ካስልን  ስለ ምንታይ ከ ኣብዚ ዓመት’ዚ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ክግበር ተወሲኑ፣ ንክቡር ኣንባቢ እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዳሊዩ የቅርብ። እነሆ ድማ  ቀዳማይ ክፋል ናይ’ቲ ጽሑፍ፦

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዳግም ሰፊሕ ኣቓልቦ ዚሰሓበ ጕዳይ ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ኴይኑ ተረኺቡ’ሎ። ነዚ ብዝምልከት ከአ ድሮ ብርክት ዝበሉ መግለጺታት ወጺኦም አሎዉ። ድሕሪ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ኣሕመድ አብ ኢትዮጵያ ናብ ስልጣን ምድያቡ፣  ናይ ኢህወደግ  ናይ ስራሕ ኣስፈጻሚ ኣካል ኣኼባ ጌሩ። ዚተገብረ ኣኼብ (ናይ ስራሕ ኣስፈጻሚ ኣካል ዚወጸ መግለጺ ከም ዘፍለጦ) ከአ ብወጽኢት ንውዕል ኣልጀርስ ወይ’ወን ከምኡ ንብይን ኣህጉራዊ ቤት ፍርድ ብጕዳይ ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብዘይ ዚኾነ ይኹን ቅድመ ኵነት ከም ዚተቐበሎን ንአብ ባይታ ትግባሬኡ ቅሩብ ምህላዉ ጠቒሱ ድልወነቱ  ገሊጹ’ሎ። በዚ ኸአ ነቲ ሰበባ ሒዙ ዚጸንሓ - “ናይ ኣይሰላም ኣይውግእ” - ከቢድ እምኒ ተነክዩ ዘንቀሳቐሰ ሓይሊ ኴይኑ ተረኺቡ’ሎ።  መግለጺ ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ  ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ኤርትራ`ውን ከምኡ ተመሳሳሊ መርገጽ ንክወስድ ጸዊዑ’ሎ።

Add a comment

ኤርትራ ከም ሃገር ብሓደ ውድብ ዘይኮነ፡ ብሓደ ሰብ’ያ ትምራሕ ዘላ

ህዝቢ ኢና ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ተመክሮ ዘለና ህዝቢ። ሃገር ኢና ደም፡ ኣካል፡ ዕድመ፡ ህይወት ከፊልና ብሓይልን ብሕግን ዘረጋገጽናዮ መንነት። እወ ንመንነት፡ ንመሰል፡ ንሓርነት ተቓሊስና ተዓዊትና። ረፈረደም ኣካይዳና ልኡላውነትና ክውን ገይርና። ኣባል፡ ዞባዊ፡ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ትካላት ኮይና። ኣብ’ዚ ምብጻሕና ህያብ ዘይኮነ ውጽኢት ስራሕና ብምዃኑ የኹረዓና።

Add a comment

ርእይቶታት ኢትዮጵያዊያን ምሁራትን ተሓለቕቲ መሰላትን ንውሳነ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ንምሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከምዝወሰነ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ ድሕሪ ምፍላጡ: ዝተፈላለዩ ዜጋታት ዝተፈላለየ ስምዒታቶም ምግላጾም ቀጺሎም ኣለዉ። ንሎሚ ሰለስተ ዝተፈላለየ ኣርኣእያ ዘለዎም ምሁራትን ፖለቲካዊ ተሓለቕትን ዓዲምና`ለና።

 

ዶ/ር ደረጀ ፈይሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህርን፡ ኣብ ኢንስቲቱት ሰላምን ህይወትን ተመራማርን`ዩ። ካልእ ድማ ዶ/ር ኣወል ቃሲም ኣሎ ይብሃል፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ መምህር-ሕጊ`ዩ። ሳልሳዮም ድማ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፡ ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢ-ቓል ተቓዋሚ ፓርቲ ዝነበረ፡ ድሓር ተኣሲሩ ምስ ወጸ ኣብ`ዚ ኣብ ኣመሪካ ተቓላሳይ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት`ዩ።

 
ምሉ እ ትሕዝቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።
Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ሓላፋይ’ዩ፡ ታሪኽ ግን ነባሪ’ዩ

ኣብ ታሪኽ፡ መንግስታትን ውልቀሰባትን፡ ብኽቱር ስስዐን ቅርሕንትን ዓዊሮም፡ ንተቀናቀንቶም ንምጽላምን ህላወኦም ንምርግጋጽን፡ ሕልናን ሞራላዊ ሓላፍነት ዝጎደሎን፡ ሰማይን መሬትን ዘላግብ ሓሶታት ክነዝሑን ሓንጎል ሰብ ክምርዙን ተዓዚብና ኢና። እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአን ዘነውርን ሓጥያት ግን፡ ሰብ ሞያ፡ ንስ- ነምግባርን ክብርን ሞያኦም ረጊጾምን ሕብረተሰብ ዘሰከሞም ሞራላዊ ሕድሪ ጠሊሞምን፡ ኣንጻር ፍትሕን

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ

ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ፍታሕ ከይረኸበ ንነዊሕ ግዜ ተንጠልጢሉ ዝጸንሐን ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ምትፍናንን ተጻብኦን ኣስዒቡ ዝጸንሐ ጉዳይ ኢዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ፣ ነቲ ሰፊኑ ዝጸንሐ ኩነታት “ኣይሰላም ኣይዉግእ” ወይ ድማ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝበሎ “ሞት ዘይብሉ ውግእ“፡ ናይ ፍታሕ ጩራ ክቀላቐል ምጅማሩ ንኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ብሓፈሻ ንህዝብና ድማ ብፍላይ ዓብይ ብስራት ሂብዎ ይርከብ። ህዝቢ ኤርትራ ደላዪ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ምዃኑ ዘመስከረ ህዝቢ ብምዃኑ ነዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ተስፋታት ብዓቢ ሓጎስ ክቅበሎ ምዃኑ ንኣምን።

Add a comment

ኣባላት ስለያ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሱዲን ተታሒዞም

ኣባላት ወትሃዯራዊ ስለያ ኤርትራ፡ ንልኡላዊ ክብሪ ሱዲን ጥሒሶም፡ ብ዗ይሕጋዊ ኣገባብ ኣብ መሬት ሱዲን ምስኣተዉ ብጸጥታ ሱዲን ከምዝተኣስሩ ብምርግጋጽ ከምዙ ዝስዕብ ይገልጹዎ ምንጭታትና። ኣብ ትሕቲ ምምሕዲር ጸረ - ስለያ ቓሮራን ማህሚመትን ዝጥርነፉ፡ ንተለንተ ስዒድ ናስር ወሲኽካ ሰለስተ

Add a comment

ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ስደተኛታት ዜጋታትና ኣብምንት ምንታይ እዚ ኹሉ?

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስቲ ህግደፍ ንብዓል ነጻነት ኣመኽንዩ ኣብ እስራኤል ዘዳለዎ ጓይላ ብዝተተሓሓዘ ምኽንያት ኣብ መንጎ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ዜጋታትና ዝተፈጠረ ባእሲ ኣብ ልዕሊ ሰባትን ንብረትን ሓደጋ ከምዘውረደ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ከቃልሕኦ ቀንየን’የን።

Add a comment

ግብረ ሽበራዊ ኣገዛዝኣ ብህዝባዊ ቃልሲ ክሳብ ዘይተወገደ ክቕጽል’ዩ ሃገራዊ ሕልምልምን ህዝባዊ ተቓውሞን’ውን ከምኡ።

ግብረ ሽበራ ክበሃል እንከሎ፡ ናይ መወዳእታን ኣሳርን መግለጺኡ ኣይኹን ‘ምበር፡ ብወግዓውን ዘይወግዓውን ወይ ብግልጽን ብስውሩን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብን ትካላቱን ብሃንደበት ዝፍጸም ኣካላዊ መጥቃዕትን መንፈሳዊ ራዕድን ማለት’ዩ። ኣብ ውልቀ ሰብ፡ ጉጅለ፡ ካብኡ ሓሊፉ ከኣ ኣብ መላእ ሕብረተ-ሰብ ዝፍጸም ኣካላውን ስነ-ኣእም

Add a comment

ልኡላውነት ጉልባብ ዝገበረ ባዶ ፕሮፖጋንዳ ህግደፍ፡ ብፖለቲካዊ ንቕሓት ክትርባዕ ኣለዎ

ተራ ፕሮፖጋንዳዊ ወፍሪ መሰረት ህዝባዊ ሓድነትን መሬታዊ ልኡላውነትን ኣይኮነን። ክኸውን’ውን ኣይኽእልን። ፕሮፖጋንዳዊ ወፍሪ ድሕሪ ሃገራዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ህዝባዊ ልኡላውነትን ህዝባዊ ልምዓትን ተሰሪዑ ክስረሓሉ እንከሎ’ዩ ኣድማዒ ተራ ክጻወት ዝኽእል። ሃገራዊ ሰላም ኣብዘይብሉ፡ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ሽታ ማይ ኣብ ዝኾነሉ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፡ ብግዝኣት ሓደ ሰብ ኣብ ዝተተከኣሉ፣ ህዝባዊ ልኡላውነት ኣብ ዝተሃርመሉ፣ ህዝባዊ ደሞክራስን ህዝባዊ ልምዓትን ነውሪ ኣብ ዝኾነሉ ፍጹም ምልካዊ እንኮ ሰባዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ መን ከማኻ ዝብል ፕሮፖጋንዳ ተራ ላግጺ ‘ምበር ቁም-ነ

Add a comment

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን፣ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ማሕበረ-ኮም ኤርትራ10ታት ሰባት ቀይዶም

sudan

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን፣ ኣብ ከተማ ካርቱም፣ ኣዴም ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ማሕበረ-ኮም ኤርትራ ሃንደበታዊ ግፋ ብምክያድ 10ታት ሰባት ከምዝኣሰሩ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብታ ከተማ ኣረጋጊጾም። ኣብቲ ማሕበረ ኮም፣ ጽዑቕ ተፍትሽ ድሕሪ ምክያድ፣ ናይ ወጻኢ ባጤራ ዝርከቦ ገንዘብን ካልእ ደኩመንታትን'ውን ሃጊሮም።

Add a comment

ፈጻሚ ስርሕ ገዛኢ ሰልፊ ኢትዮጵያ ኢህወደግ........................

ፈጻሚ ስርሕ ገዛኢ ሰልፊ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሉእ ንምሉ ከም ዝትግብር ብወግዒ ገሊጹ። ፈጻሚ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ደሞክራስያዊ ግንባር ( ኢህወደግ) ከባቢ 20 ዓመት ዝገበረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኣይሰላም ኣይኲናት ኩነታት፡ ንክልቲኣቶም ኣሕዋት ህዝብታት ይጎድእ ከም ዘሎ፡ ስለዚ ከኣ ንናይ ክልቲኣቶም ኣሕዋት ህዝብታት ረብሓ ክበሃል፡ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ምሉእ ብም

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 6ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

6ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግለ ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)፡ ንህልዊ ኩነታት ዓለምናን ዞባናን፡ ንሃገራዊ ቃልስና ብ዗ለዎ ትርጉም፤ ንኩነታት ሃገርና ኤርትራ (ኩነታት ጸላኢ፣ ህዝብናን ደንበ-ተቓውሞናን)፤ ንኩሉ- መዳያዊ ጭቡጥ ኩነታት ውድብናን ብዕምቆት ገምጊሙ። ፈጻሚ ሽማግለ ኤስደለ፡ ካብ’ቲ ብዕለት 25 ሚያዝያ ጀሚሩ፡ ብ02 ግንቦት 2018 ዝዚ዗ሞ ስሩዕ ኣኼባኡ ብተወሳኺ፤ ንህልዊ ኩነታት ሃገርናን ከባቢናን ኣመልኪቱ ኣብ ዗ዳለዎም

Add a comment

ርእይቶ ህዝቢ ንውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ አልጀርስ

ርእይቶ ህዝቢ ንውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ አልጀርስ

ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ ኣብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ንስምምዕ አልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ንምሉእ ከምዝቕበልን ከተግብሮ ከምዝሰርሕን ኣፍሊጡ'ሎ። ነዚ ብዝምልከት ጸሓፊ ዓምዲ ኢንተርነት መሓሪ ዩሃንስ ካብ መቐለ ከምኡ'ውን ዮናስ ነጋሽ ነባሪ ከተማ መቐለ ብዛዕባ'ዚ ውሳነ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብዚ ምስማዕ ይክኣል።

Add a comment

ካብ ጀርመን ንኤርትራ ዶ ይቀርብ ንጃማይካ

ካደቂ ኤረይ መሰታ ቀዳሞት ሰለ ዝኾንኩ፡ከይተሰከፍኩ ሕልናይ ክቕስን እንተ ገጠምኩ፡  ኣይመስለን ዝተጋገኹ, ድሕሪ ሐራ ኤርትራ, ከምቲ ዝተቃለስናዮ,ህዝባዊ መንግስቲ እንተ ዝህሉ, ንዕረፍቲ ክንዲ ንጃማይካ, ምስ ስድራቤተይ ንኤርትራ ምኸድኩ ፡«፡

 

Add a comment

እስራኤል፣ ኤርትራውያን ደቂንስትዮ ዝወደብኦ፣ ንባእስን ዕግርግርን መንእሰያት ዝኹነን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ

Eritrean Women in Isreal

ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ዘካይድዎ ዘለው ባእስን ምፍሳስ ደምን ዝኹንን ብኤርትራውያን ደቂንስትዮ ዝተወደበ ሰለማዊ ሰልፊ ብሮቡዕ 6 ሰነ ኣብ ከተማ ቴልኣቪቭ ከምዝተኻየደ ወኪል ሬድዮ ኤረና ካብ እስራኤል ሓቢሩ።እቲ "ኣደ ፍቅሪ እምበር ደም ኣሕዋታ እተፋስስ ኣይኮነትን" ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተወደበ ሰላምዊ ሰልፊ ኣብ ሌቬንስኪ ፓርክ ወይ ብልሙድ ኣጸዋውዓ እንዳሳዕሪ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ቦታ'ዩ ተኻይዱ።

Add a comment

ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) ኣባላት ሓባራዊ ኣኼባ ኣብ ፍራንክፉርት ጀርመን ተሰላሲሉ፡

ድሕሪ’ቲ መስራቲ ዋዕላ ምስላጥ: ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)፣ ኣኼባ ናይ ማእከላይ ባይቶ ብምስልሳል ዓመታዊ ናይ መደብ ስራሕ ናይ ግንባር ሓንጺጹ። ፈጻሚ ኣካል ድማ ብተርኡ ኣኼባ ኣካይዱ ናይ ኣፈጻጽማ መደብ ስራሓት ቀይሱ ናብ ስራሕ ከም ዝወፈረ ይዝከር። ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ-ዓለማት ንዘለዉ ናይ ውድባትና ስርርዓት ብዞባ መልክዕ ወዲቡ ናይ

Add a comment

ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ ስምምዕ ኣልጀርስ ብዘይቅድመኩነት ተቐቢሉ !!

ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ ትማሊ ዕለት 5 ሰነ 2018 ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ውሳኔታቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዓሰርተ ሸሞንተ ዓመታት ዝኣክል ዝጸንሐ ብ“ኣይሰላም ኣይኲናት” ዝፍለጥ ኩነታት ንምፍታሕ ብይን ኣልጀርስ ብዘይቅድመ ኩነት ዝቕበል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ዝጸንሐ ምፍልላይ ተኣልዩ ማሕበራውን ቁጠባውን ዝምድናታቶም ኣብ ዝነበሮ ክምለስ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ዘላቒ ሓባራዊ ምዕባሌ ንምርግጋጽ ዝወስድ ኣንፈት - ኩሉ ግዜ ኩሉ ደላይ ሰላም ብኣዎንታ

Add a comment

ዝኽሪ ብስም ነጻነት ናብ ባርነትን ብርሰትን ዝተቐየረት ሃገር

ካብ ብዙሓት ዘመናት ጀሚሩ እቲ ዝበዝሔ ህዝቢ ኤርትራ ብማሕረስ እኽሊ ምፍራይ፣ ምርባሕ ዝተፈላለዩ እንስሳሳት ከም ከብቲ፡ ጠለ-በጊዕ፡ ኣግማል፡ ወዘተ መጉሳይን ከምኡ’ውን ብምግፋፍ ዓሳን ዝነብር ዘይናቱ ከኣ ዘይደልን ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። እዞም ኩሎም ናይ መነባበሪኡ ንጥፈታት ድማ ምስ መሬት ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ብተኻእለ መጠን ንመሬቱ ይከላኸል፡ ብሕጊ ከመሓድሮም ከኣ ንዘመናት ቀጺሉ እዩ። መሬት ናይ መነባበሪኡ
ጸጋ ጥራሕ ዘይኰነስ ናይ መንነቱ መግለጺ እውን እዩ። ኩሉ በብዓቕሙ ዝመሓደረሉ ሕግታ

Add a comment

ዘተ፡ ኣብ ውሳነ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ ንምትግባር ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን

መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ንምሉእ ተቐቢሉ ክትግብሮ ከምዝወሰነ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዲግ ትማሊ ምፍላጡ ይዝከር። እዚ ውሳነ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ዓመታት ዘንጸባረቖ መርገጺ ዝተፈልየ ምዃኑ`ውን ኣፍሊጡ`ሎ፡ ንኣርባዕተ ምሁራት ማለት ንኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን፡ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደልኑር፡ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ፡ ዶ/ር ዓወት ወልደሚካኤል ኣዘራሪቡ'ሎ።

Add a comment

ንመላእ ሕብረተ-ሰብ’ዶ ኣፍካ ዕጾ ኢልካ ትመዓቶ ኢኻ?

ንሕና ናይ ተፈጥሮ ሰባት ኮይና፡ ካብ እንስሳታት ዝፈልየና ብተፈጥሮ ዝተዓደለና ዘይሕከክ ዘይብረዝ ባህሪያት ኣለና። እዚ ባህሪያት’ዚ፡ ዕዳጋ ወሪድና ብገንዘብ ንገዝኦ፡ ወይ ብወርቅን ጨርቅን ለዊጥና ንረኽቦ ኣቕሓ ኣይኮነን። ትዕድልቲ’ዩ። ህያብ ተፈጥሮ’ዩ። እዚ ባህሪያዊ ትዕድልቲ ድማ እቲ ህውሳት ኢልና እንጽወዖ’ዩ። ብርግጽ ደረጃኡ ይፈላለ ምበር እንስሳታት’ውን ናቶም ህዋሳት ዘይብሎም ኣይኮኑን ይህልወም’ዩ። ናይ ሰብ

Add a comment

ቆላሕታ ዘድልዮ ቅዱስ ተግባር

ልእላውነትሃገርናብብዙሕመስዋእትንስንክልናንዝተረጋገጸን ፥ክቡርታሪኽናንሓበናንጥራይዘይኮነስ፥ ክንዕቅቦንክንሕብሕቦንዘሎና፥ ሃገራዊ ሓላፍነትን፡ ግዴታንከምዘለናኩሉኤርትራዊ  ክፈልጦዝግባእሓቂኢዩ። ንጀጋኑ ስውኣት ሞጐስ ፥ ንኣካለ ስንኩላና ድማ : ኣብ ጸገሞም ኣለናልኩም ክንብሎም ፥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ ሃገራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣይመስለና።

Add a comment

ራእይ ህግደፍ ኣብ ግራት ዘይዝራእ፡ ኣብ ንፋስ ተበቲኑ ዝበንን ባዶ ቃላት

መሬት ኤርትራ ካብ ሰራዊት ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ዝኾነሉ ዕለት 24 ግንቦት 1991፡ ሎሚ’ውን ከም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ በበይኑ ከባብን በበይኑ ስሚዒታትን ክዝከር ክጽንበል ቀኒዩ። ኣብ በበይኑ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኩልና ኤርትራዊ ዕለተ ነጻነት ነኽብር ክንስና፡ ሓደ ናብ’ቲ ካልእ ዘይኸደሉ ኣብ በበይኑ ኣዳራሽ፣ በበይኑ ፖለቲካዊ ስምዒት ሕራነን ጭርሖን ጸምቢናያ። ከም ሓቅን ክኸውን ዝነበሮን ዝኽሪ 24 ግንቦት 1991 መዛዘሚ ምዕራፍ ናይ’ቲ ን30 ዓመት ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት ብምዃኑ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ኣፈላላይ፡ ኣብ ውሑስ ሃገራዊ ሰላም፣ ኣብ ጽላል ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ኮይና፡ ብምርጫ ብዝደየበ ህዝባዊ መንግስቲ እናተመራሕና፡

Add a comment

ስርዓት ኢሳያስ ናይ መን’ዩ

በዚ ሕቶ’ዚ ዝግረሙ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ነቲ ሕቶ መሊሶም እንታይ ማለት’ዩ ወይ እንታይ ክብል ደልዩ’ዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕሉ ወገናት ኣይሰኣኑን። ስለምንታይ’ሲ ንኳና ስርዓት ኢሳያስ፡ ዓንዲ፣ መረበዓ ወይ ገመል፣ ሰርወ፣ ምሑጽ ኮይኖም ደው ኣቢለሞ ዘለው ሰባት፡ ካብ ኣብራኽ ኤርትራውያን ዝተወልዱ፡ ብቋንቋ ኤርትራውያን ዝዛረቡ ትውልደ ኤርትራውያን’ዮም። ብዙሓት ሰባት ከኣ ፖለቲካዊ መንነትን ትውልዳዊ መንነትን ፈላልዮም ኣብ ምርኣይ ስለዝጽገሙ። ንስርዓት ኢሳያስ ደው ኣቢለሞ ዘለው ሰባት ብቑጽሮም ውሑዳት፡ ብፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም፡ ኣብ ሕጊ ዘለዎም ኣጠማምታ ኮነ ኣገባብ ምሕደራኦም ግን ኤርትራዊ

Add a comment

ዕጡቕ ኣሃዱታትን ጉጅለ ባህልን ግሃድኤ - ሕድሪ

 

መዓልቲ ሃገራዊ ናጽነት 24 ግንቦት 2018 ብድምቀት ኣኽቢሮም፡ ዕጡቕ ኣሃዱታትን ጉጅለ ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ)፡ ሃገራዊ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዝተበሰረሉ 24 ግንቦት 1991፡ መበል 27 ዓመት ብልዑል ፍናንን ድምቀትን ኣኽቢሮም ከምዝወዓሉ ቤት ጽሕፈት ወተሃደራውን ጸጥታውን ግሃድኤ-ሕድሪ ጸብጺቡ፡፡ ኣብቲ መዓልቲ ሰንበት ዕለት 27 ግንቦት 2018 ኣኽቢረሞ ዝወዓልሉ መዓልቲ ብዙሓት ዕዱማት ኣጋይሽ ከምዝወዓሉን

 

Add a comment

ኢህወደግ፣ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ከምዝኸውን ገሊጹ

Issias and Meles

ፈጻሚት ሽማግለ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ኢህወደግ፣ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ምሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን ምውሳና ኣገልግሎት ቴሌቪዥንን ሬድዮን ኢትዮጵያ ሎሚ 5 ሰነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

ኢህወደግ ናብዚ ውሳኔ ዝበጽሕ ዘሎ፣ ምእንት ሰላምን ምዕባለን ክልቲኡ ህዝብታት ምዃኑ'ዩ ዝገልጽ።

Add a comment

ፓርላማ ብሪጣንያ፣ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ምግሃስ መሰል ሃይማኖታዊ ናጽነት ደው ክብል ጸዊዑ

aba shinoda and shek mahmudብሪጣንያ፣ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ምግሃስ መሰል ሃይማኖታዊ ናጽነት ደው ንምባል ክትጽዕር ካብ ፓርላማ’ታ ሃገር ጻውዒት ቀሪቡ።ፓርላማ ብሪጣንያ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ፣ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ወከልቲ ሃይማኖታት ማሕበረሰብ ኤርትራ ኣብ ኣኼባ’ቲ ፓርላማ ቀሪቦም ንህሉው ሃይማኖታዊ ኩነታት ኤርትራ ኣመልኪቶም ድሕሪ ዝሃቡዎ መብርሂ እዩ።

Add a comment

ፖሊስ እስራኤል፣ ብምኽንያት 24 ግንቦት ኣብ ዝተኻየደ ባእስን ዕግርግርን ኤርትራውያን፣ ንኣምባሳደር ኤርትራን ወከልቲ ማሕበረሰብን ኣዘራሪቡ

Eri  in Isreal fightingእስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ደገፍቲ መንግስቲን ተቓወምትን፣ 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ንምጽንባል ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን ብዘካየድዎ ኣምባጋሮ ሓደ ፖሊስ ዝርከቦም ሓያሎ ሰባት ቆሲሎም።ድሕሪ'ቲ፣ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ቴልኣቪቭ፣ ብኤርትራዉያን "እንዳ ባላጋን ወይ እንዳ ዕግርግር" ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ጎደና ናቪሽ ኣናን፣ ብሰንበት 3 ሰነ ዝተኻየደ ባእስን ኣምባጋሮን፣ 13 ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ከምዘለዉ ወኪል ሬድዮ ኤረና ንማዕከናት ዜና እታ ሃገር ብምጥቃስ ሓቢሩ።

ወከልቲ ሕብረተሰብ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቅባን ፡ ኣቦ ወምበር ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሕን ብዛዕባ'ቲ ዘጋጠመ ባእስን ኣምባጋሮን ብዝምልከት ምስ ፖሊስ ከተማ ተልኣቪቭ ትማሊ 4 ሰነ ርክብ ከምዘካየዱ ወኪል ሬድዮ ኤረና ካብ እስራኤል ብተወሳኺ ገሊጹ።

Add a comment

27 ዒመት ነጻነት’ድ ወይስ መቁሕ ባርነት?

24 ግንቦት 1991 ህዜብና ብውጽኢት ናይቲ ሰላሳ ዒመት ዜካየድ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋዴሎን ዜኸፈሎ ረዙን መስዋእትነትን ንፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ዯምሲሱ መላእ ኤርትራ ሓራ ዜገበረላ ዕለት ምዃና ካብ ማንም ስውር ጉዲይ ኣይኮነን። ከምኡ’ውን 24 ግንቦት ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ንፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ተኪኡ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ጨቢጡ፡ ህዜብና ንዜኸፍአ መቁሕ ባርነት ዜወዯቐላ ዕለት ምዃና’ያ። ስለዙ 24 ግንቦት ኣብ ታሪኽ ህዜብና ብኣውንታዊ ብስራት ዒወት ትልለ ክብርቲ ዕለት ጥራይ ጌርና ክንወስዲ ኣዜዩ ሚዚኑ ዜሰሓተ ኣጠማምታ’ዩ። ምክንያቱ 24 ግንቦት ብኣውንታውን ኣሉታውን መዲይ ትልለ ማንታ ገጽታ ተንጸባርቕ ዕለት ብምዃና።

Add a comment

ዕድመ ፡ ንሰፊሕ ህዝባዊ ፡ ዘተ

ከም ኤርትራውያን መጠን፡ ህዝብናን ሃገርናን፡ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩርን፡ ተሪርን እዋን፡ ከም እንርከብ፡ ንኩልና ብሩህ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ውን' ኩነታትና ካባና ሓሊፉ፡ ንዓለም ውን ኣታሓሳሳቢ ኮይኑ'ሎ። ሃገርና ምስላ ተደዊኑ ባዲማ፡ ህዝብና ውላዱ ስኢኑ ዘኽቲሙ፡ መንእሰያትና ተስፋ ቆሪጾም፡ እግሮም ናብ ዝመርሖም ተበታቲኖም፡ ኣብ ድያስፖራ እንነብር፡ ደለይቲ ፍትሒን ለውጥን ውን፡ ሓቢርና ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ክንምክት ስለ ዘይበቓዕና፡ ኣብ ሓድሕዳዊ ግርጭት ተሸሚምና፡ ህዝብን ሃገርን ከነድሕንስ ይትረፍ፡ ንነብስና ውን ክንከላኸል ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ወሪድና ምህላውና ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ'ዩ።

ነዚ መሰረት ብምግባር እምብኣር፡ ካብ' ዓዘቕቲ' እንወጸሉ፡ ፍታሕ ንምንዳይ፡ ኩልና  (ህዝቢ፥ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ሲቪክ ማሕበራት) ተራኺብና ኢሂን ምሂን እንብሃለሉ፡ ናይ ሳልስቲ ዓውደ-ዘተ፡ ንዕለት ,9-11 Agust  2018 ) ኣብ ጀርመን፡ FRANKFORT  () ኣዳሊና ስለ ዘሎና፡ ብተገዳስነት ክትሳተፍዎ፡ ብክብሪ ንዕድም።

ኣዳላዊት ሽማገለ

لا شك اننا كارتريين على علم بما هو عليه شعبنا من معاناة وما يمر به من اوقات عصيبة، وكلنا مشغول بهذا الوضع. لقد اصبح العالم ايضا مهتم بقضية شعبنا وما آلت اليه الاوضاع في بلادنا. البلاد في تدهور مستمر والشعب فقد فلزات اكباده، وشبابنا لم يعد له امل البقاء في البلاد فاصبح يهاجر الى كل اتجاهات العالم، وبسبب ضعفنا نحن طلاب العدالة وعدم قدرتنا على تسيق جهودنا، وبقاءنا في وحل الخلافات البينية، لم نعد نستطيع انقاذ شعبنا ووطننا، ولا حتى الدفاع عن انفسنا. هذا هو واقعنا الذي لا نستطيع انكاره. بناءا على هذا ندعو جميع التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في ندوة للحوار والبحث لايجاد حلول ومخارج من هذا الوحل.

سوف تعقد الندوة تحت شعار: "ارتريا هي ملك لشعبها، وتطور شعبها هو الضمانة لها، التآخي و المحبة بين ابناء الشعب هو متنفسها".

التاريخ: من9 الى   11, - أغسطس-2018

المكان: مدينة (FRANKFORT) – ألمانيا

 

يرجى من الجميع ابلاغ اللجنة المنسقة للندوة بمشاركتكم واراءكم حول بنود الحوار المطروحة، ونشكر لكم مقدما حسن تعاونكم في ذلك ودعمكم.

 

لمزيد من المعلومات بامكانكم التواصل مع اعضاء اللجنة التنسيقية الواردة امساءهم ادناه:

Add a comment

መግለጺ ንዝኽሪ በዓል ናጽነት ኤርትራ

አብ 24 ግንቦት፣ ቅድሚ 27 ዓመታት፣ ሃገርና ኤርትራ ንጎባጢ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ አብ ኤርትራ ብምስዓር ልዑላውነት ዚተጓናጸፈትላ ዕለት’ያ። ህዝቢ ኤርትራ ብውድባቱን ተጋደልቲ ደቁን እናተመርሐ፣ አብ ኣፍሪቃ ዚነውሐ ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምክያድ፣ ማለት ድሕሪ ን30 ዓመታት ዚኸደ ናይ ሰብ መስዋእትን ከምኡ ሰፍ ዘይብል ናይ ንዋይን ንብረትን ብርሰት፣ ብዕለት 24 ግንቦት 1991 ዓ.ም.ፈ ናጽነቱ አረጋጊጹ። ምእንት’ዚ ከአ’ያ፣ ዕለት 24 ግንቦት አብ ኤርትራዊ ልቢ’ን ዝኽርን ዝለዓለ ጥርዚ ሒዛ ክትጽንበል ትነብር

Add a comment

ዕድመ ፡ ንሰፊሕ ህዝባዊ ፡ ዘተ

ከም ኤርትራውያን መጠን፡ ህዝብናን ሃገርናን፡ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩርን፡ ተሪርን እዋን፡ ከም እንርከብ፡ ንኩልና ብሩህ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ውን' ኩነታትና ካባና ሓሊፉ፡ ንዓለም ውን ኣታሓሳሳቢ ኮይኑ'ሎ። ሃገርና ምስላ ተደዊኑ ባዲማ፡ ህዝብና ውላዱ ስኢኑ ዘኽቲሙ፡ መንእሰያትና ተስፋ ቆሪጾም፡ እግሮም ናብ ዝመርሖም ተበታቲኖም፡ ኣብ ድያስፖራ እንነብር፡ ደለይቲ ፍትሒን ለውጥን ውን፡ ሓቢርና ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ክንምክት ስለ ዘይበቓዕና፡ ኣብ ሓድሕዳዊ ግርጭት ተሸሚምና፡ ህዝብን ሃገርን ከነድሕንስ ይትረፍ፡ ንነብስና ውን ክንከላኸል ኣብ ዘይንኽእለሉ ደረጃ ወሪድና ምህላውና ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ'ዩ።

ነዚ መሰረት ብምግባር እምብኣር፡ ካብ' ዓዘቕቲ' እንወጸሉ፡ ፍታሕ ንምንዳይ፡ ኩልና  (ህዝቢ፥ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ሲቪክ ማሕበራት) ተራኺብና ኢሂን ምሂን እንብሃለሉ፡ ናይ ሳልስቲ ዓውደ-ዘተ፡ ንዕለት ,9-11 Agust  2018 ) ኣብ ጀርመን፡ FRANKFORT  () ኣዳሊና ስለ ዘሎና፡ ብተገዳስነት ክትሳተፍዎ፡ ብክብሪ ንዕድም።

ኣዳላዊት ሽማገለ

لا شك اننا كارتريين على علم بما هو عليه شعبنا من معاناة وما يمر به من اوقات عصيبة، وكلنا مشغول بهذا الوضع. لقد اصبح العالم ايضا مهتم بقضية شعبنا وما آلت اليه الاوضاع في بلادنا. البلاد في تدهور مستمر والشعب فقد فلزات اكباده، وشبابنا لم يعد له امل البقاء في البلاد فاصبح يهاجر الى كل اتجاهات العالم، وبسبب ضعفنا نحن طلاب العدالة وعدم قدرتنا على تسيق جهودنا، وبقاءنا في وحل الخلافات البينية، لم نعد نستطيع انقاذ شعبنا ووطننا، ولا حتى الدفاع عن انفسنا. هذا هو واقعنا الذي لا نستطيع انكاره. بناءا على هذا ندعو جميع التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في ندوة للحوار والبحث لايجاد حلول ومخارج من هذا الوحل.

سوف تعقد الندوة تحت شعار: "ارتريا هي ملك لشعبها، وتطور شعبها هو الضمانة لها، التآخي و المحبة بين ابناء الشعب هو متنفسها".

التاريخ: من9 الى   11, - أغسطس-2018

المكان: مدينة (FRANKFORT) – ألمانيا

 

يرجى من الجميع ابلاغ اللجنة المنسقة للندوة بمشاركتكم واراءكم حول بنود الحوار المطروحة، ونشكر لكم مقدما حسن تعاونكم في ذلك ودعمكم.

 

لمزيد من المعلومات بامكانكم التواصل مع اعضاء اللجنة التنسيقية الواردة امساءهم ادناه:

Add a comment

ቃል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብምክያት መበል ዝኽሪ 27 ዓመት ናጽነት ኤርትራ

ሎሚ ዕለት 24 ግንቦት ዝኽሪ መበል  27 ዓመት ኤርትራ ሃገርና ነጻ ዝወጸትሉ ዕለት ኢዩ። መዓልቲ ናጽነት ኣብ እነብዕለሉ ዘሎና ግዜ፣ ህዝብና ን27 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ጌና ይሳቐ ከም ዘሎን፣ ኤርትራ ሃገርና  ብሰንኪ አረመናዊ ምሕደራ ህግደፍ አብ ቃራና መንገዲን፣ አብ መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን ኩነታት ትርከብ ምህላዋ ርኡይ ኮይኑ ኣሎ።

Add a comment

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ)

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር (ኤሃግ) ካብ ዝምስረት ንጥፈታቱ እንዳኣካየደ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ 2018 ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ዞባ ሽማግለ ከም ዘቖመ ድማ ይፍለጥ። ድሕሪ ዞባ ኣውስትራልያ ኤሃግ ምቛሙ ንዝተዋህቦ መደብ ስራሕ ንምትግባር ካብ ክልተ ግዜ ንላዕሊ ዝኸውን ኣገደስቲ ኣኼባታት ተሰላሲሎም። መቐጸልታ ናይ’ዚ ወፍሪ’ዚ ብውሕዱ ሰለስተ ዕላማታት ዘለዎ ናይ ዞባ ኣባላት ዝተሳተፍዎ

Add a comment

ብምኽንያት ዕረፍቲ ሰነ ጥበባዊት ጸሃይቱ በራኺ መግለጺ መሪር ሐዘን

ጓል ኣቦይ በራኺ ጥዑም ደሃያ

ክገልጾ ኣይከኣልኩን ናትኪ ሞያ

ተበጊስኪ ዶ ኣቲ ጓል ኤርትረያ

ነዛ ግጥመይ ክንዲ ብዙሕ ረኣይያ,

Add a comment

ኤርትራ፣ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ደርቂን ዋሕዲ መኣዛዊ መግብታትን ኣንጸላልዩ ከምዘሎ ተገሊጹ

Eri drought

ኣብ ኤርትራ፣ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኣንጸላልዩ ዘሎ ደርቂን ዋሕዲ መኣዛዊ መግብታትን፣ ብፍላይ ቆልዑን ኣዴታትን ግዳያት ይኾኑ ምህላዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም።

እቲ ብዝያዳ ተጠቒዑ ዘሎ ከባቢታት ኣብ ሰሜናዊን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ምዕራባዊ ሸነኽ መታሕት ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ መንግስቲ ካብ ለገስቲ ዝረኸቦ ከም ፋፋን ፕሮቲንን ዝኣመሰለ ናይ መግቢ ረዲኤት ብመንገዲ ወደብ ባጽዕ የእቱ ከምዘሎ ኣመልኪቶም።

 

ኣብዚ እዋን'ዚ ትስፉው ክራማት ከምዘሎ ዝጠቐሱ እቶም ምንጭታት፣ ከም ናይ ዝሓለፈ እዋናት፣ ዝሓርስ ዓቕሚ ሰብ ስለዘየለ ግና፣ እኹል እቶት ከምዘይርከብ ኣረዲኦም።

ብምግፋፍ ዓሳ ናብርኦም ዝመርሑ ኣብ ገማግም ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቡ ዜጋታት'ውን መንግስቲ ኣብ ባህላዊ ምግፋፍ ዓሳ ዘተግበሮ ሕግታት ደሪትዎም ስለዝርከብ፣ ንሳቶም'ውን ግዳያት ደርቅን ዋሕዲ መኣዛዊ መግብታትን ኮይኖም ምህላዎም ይፍለጥ።

ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ኣቐዲሙ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፣ ኣብ ኤርትራ፣ ኣሽሓት ቆልዑን ኣዴታትን ብመኣዛዊ መግብታት ተጠቒዖም ከምዘለዉ ብምርግጋጽ፣ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምሽራኽ ንምርድኦም ዝገበሮ ጻዕርታት ብዝርዝር ኣቕሪብዎ ይርከብ።

ይኹን'ምበር ብዓይኒ ፖለቲካ ጥራይ ክርእዮ ዝመርጽ መንግስቲ ኤርትራ፣ ነዚ ንሓያሎ ዓድታት ጸልዩ ዘሎ ደርቅን ዋሕዲ መኣዛዊ መግብታትን ንህዝቢ ሓቀኛ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ወትሩ ምስ ተቖጠበ'ዩ።

Add a comment