ትግርኛ

ሃገራዊ ጻውዒት ብሰልፊ ትንሳኤ (ናህዳ) ኤርትራ

ሃገራዊ ጻውዒት ብሰልፊ ትንሳኤ (ናህዳ) ኤርትራ
ካብ መፈለምትኡ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን መሪሕነት ስርዓት ግበታዊ ህግደፍ፡ኣዕናዊ ብምንባሩን ነዚ ኣዕናዊ ባህርያቱ ከም መዕበያ ፖለቲካዊ ባህሊ ሰለ ዝወረሶን፡

Readmore

English

عربي